Svjedočanstva

Svjedočanstvo Očeve ljubavi

Duboko sam se zamislila kada mi je netko rekao da sam previše kristocentrična, a da je zapravo Bog – Otac, taj kome pripada sva slava.

Nikada nisam pomislila da oduzimam Nebeskom Ocu slavu, dajući hvalu Spasitelju Isusu Kristu. Zar ne piše u Svetom pismu da nam je upravo Otac poslao svog ljubljenog Sina?

Malo tko ne zna stih iz  Ivanovog Evanđelja,  3:16, gdje piše:

”Da, Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenog Sina da ne pogine ni jedan koji u nj vjeruje, već da ima život vječni”

Poznavanjem ovog stiha, nemoguće je ne ljubiti i ne biti  biti zahvalan  Ocu nebeskom. U silnom strahopoštovanju pred tako moćnim, svesilnim Bogom, teško nam je i usta otvoriti i osobno  se Njemu obratiti, ma da nam je On sam, dao za to dozvolu, davši nam pravo da se nazovemo Njegovom djecom.

U isto vrijeme nas Sveto pismo uči da je Isus Krist jedino ime po kojem možemo doći do Oca. (Ivan 14:6:

”Ja sam put, istina i život – reče mu Isus. – Nitko ne dolazi k Ocu osim po meni.”)

U svojoj 1. poslanici, 2:1,apostol Ivan piše:

”Dječice moja, ovo vam pišem da ne počinite grijeha. Ali ako tko i počini grijeh, imamo zagovornika kod Oca: Isusa Krista, pravednika….”

Na temelju Svetog pisma vidim da je Isus Krist ne samo Put, Istina i Život, da bez Njega ne mogu doći do Oca, već da je  naš Spasitelj i Zagovornik, ali i Posrednik, kako piše u 1. poslanici Timoteju 2:5:

”Jedan je Bog, jedan je i posrednik između Boga i ljudi: čovjek Krist Isus……………….”

Kako je divno znati obećanje Isusovo, koje je apostol Ivan napisao u svom Evanđelju 14:13+14:

”I što god zamolite u moje ime, učinit ću, da se proslavi Otac u Sinu. Ma što me zamolili u moje ime, ja ću to učiniti.”

Sam Isus kaže: ”Da se proslavi Otac u Sinu.”

Nikada nisam imala problema s davanjem slave, jer za mene postoji samo jedan Bog, koji se manifestira u tri božanske Osobe. Moleći se Isusu, u Njemu vidim Oca; ta i Isus je rekao da je On jedno s Ocem; tko vidi Njega, vidi Oca.

Ma da je to tajna koja se riječima ne može objasniti, Duh Sveti govori našem duhu istinu koju s vjerom prihvaćamo, a opet riječima ne možemo opisati.

Ono što sa sigurnošću mogu posvjedočiti je to, da me je Duh Sveti doveo k Isusu, a da me je Isus Krist približio mom Ocu nebeskom. Slikovito zamišljam da je Isus raširio svoje ruke i jednom je rukom uhvatio moju ruku, a drugom Očevu. Vjerujem da će jednog dana spojiti obje svoje ruke i staviti moju ruku u ruku Očevu. Bit će to vrhunac ispunjenja moje vjere, a vjerujem i vjere one, nanovo rođene djece Božje, koja kroz Isusa Krista, žele doći u dom svog  Oca nebeskog.

O Bogu – Ocu sam tako malo znala, dok nisam doživjela Isusa.

Apostol Ivan u Evanđelju 14: 9-11 piše:

”Toliko sam vremena s vama – odgovori mu Isus – i ti me Filipe, nisi upoznao? Tko je vidio mene, vidio je Oca. Pa kako veliš: ‘Pokaži nam Oca!’? Zar ne vjeruješ da sam ja u Ocu i da je Otac u meni? Ja ne govorim sam od sebe riječi koje vam kažem: Otac koji boravi u meni čini svoja djela. Vjerujte mi: ja sam u Ocu i Otac je u meni! Ako ne inače, vjerujte zbog samih djela.”

Ima mnogo mjesta u Svetom pismu koja nam tako očito govore, no mi najčešće preletimo neprimjetno preko njih, jer zamišljamo kako sve to već  ‘napamet znamo’. Tek kada nas nešto ili netko, ispravno ili pogrešno upozori, počnemo dublje razmišljati i tražiti dokaze koji će to potvrditi ili poreći.

Hvala Bogu, Sveto pismo je puno ‘dokaza’, a Duh Sveti je uvijek spreman, kad ga iskreno zamolimo, da nam pomogne shvatiti i učvrstiti našu vjeru. Duh Sveti je treća božanska Osoba, a da me On nije zvao i uvjerio u moju grešnost, ne bih se pokajala i dobila spasenje kroz Isusa Krista. Ne bih doživjela živog Boga, tako duboko, iskreno i vjerno. Slava Bogu!

Heda Domitrović