Svjedočanstva

Brat Jura Hren svjedoči

Gospodu je sve moguće!

Na povratku sa službe Božje, kada sam prelazio iz auta u auto, izgubio sam sako s ispravama.

Kako se to dogodilo, ne znam. Kada sam došao  kući, primijetio sam da nema mojih stvari.

Nazvao sam sestru da pogleda jesam li ih ostavio u njenom autu, ali ih ni tamo nije bilo. Zazvao sam Gospoda da mi pomogne da se stvari nađu.

Navečer me nazvao nepoznat čovjek i rekao da je našao moje stvari. Drugi dan mi ih je donio i sve je bilo na mjestu.

Sada molim za njegovo spasenje po milosti našeg Spasitelja Isusa i da se opet kao ”slučajno” nađemo, pa da mu mognem svjedočiti o Božjoj ljubavi i što je za mene Gospodin učinio.

Onaj dan kada smo se sreli, nisam imao priliku za to, jer se njemu jako žurilo.

Neka Gospodin otvori put do njegovog srca i spasi njegovu dušu od propasti. Sam je rekao: ”Hvala Bogu što je sve tu!”

Hvala Isusu za Njegov mir i što nisam bio zabrinut, jer sam bio siguran da Isus koji sve zna, zna gdje su izgubljene ovce, a  zna i gdje su moje stvari.

Vjerujem da nas Isus neizmjerno ljubi i zato ne gubimo nadu.

*******

Gospodin nas čuva čak i onda kada ne vapimo za pomoć i ne prizivamo Njegovo sveto ime. On je s nama u bolesti i nevolji.

Vozeći sestru i njenog supruga u Njemačku, zamalo sam skrivio nesreću. Pomislio sam da sam prije trebao skrenuti na desnu stranu, a da nisam prije provjerio ima li koga s moje desne strane. Taj kratki trenutak bi bio dovoljan za nesreću, jer je s desne strane dolazio auto. Ja ga nisam vidio.

Samo Isusova pomoć spriječila je nesreću. Kada sam shvatio od čega me je sačuvao, slavio sam i zahvaljivao Emanuelu, Bogu koji je uvijek s nama. U Psalmu 121:8 piše: ”Čuvao Jahve tvoj izlazak i povratak odsada do vijeka.” Hvala i slava Gospodu!