O nama

Svrha i cilj ove stranice je


potaknuti na razmišljanje o podrijetlu, sadašnjosti i budućnosti svega stvorenog;

ukazati na Bibliju koja u suradnji sa Svetim Duhom upućuje da oni koji žele istinski služiti Bogu moraju biti drugačiji od većine, pročišćeni od svake prljavštine i nečistoće, svakog grijeha;

podsjetiti da je zajedništvo s Bogom u svakodnevnici i konačno u vječnosti najveća pobjeda koju čovjek može izvojevati.