O nama

Dokumenti

SAVEZ KRISTOVIH PENTEKOSTNIH CRKAVA U REPUBLICI HRVATSKOJ

STATUT

Članak 1. 

Savez Kristovih pentekostnih crkava u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu SKPCRH) svoj život, nauk i djelovanje temelji na Bibliji.

Clanak 2.

SKPCRH je samostalan u pogledu uprave i djelovanja, poštuje državne vlasti i tolerantan je prema svačijem vjerskom uvjerenju.

Clanak 3.

Ovim Statutom, sukladno Ustavu Republike Hrvatske (NN 56/90) i Zakonu o pravnom položaju vjerskih zajednica (NN 14/78), SKPC u RH utvrđuje slijedeće…

Opširnije...

KRISTOVA PENTEKOSTNA CRKVA __________

STATUT

Članak 1.

KRISTOVA PENTEKOSTNA CRKVA __________ (u daljnjem tekstu Pentekostna crkva) svoj život, nauk i djelovanje temelji na Bibliji.

Članak 2.

Pentekostna crkva je samostalna u pogledu uprave i djelovanja, poštuje državne vlasti i tolerantna je prema svačijem vjerskom uvjerenju…

Opširnije...

ZAKON O PRAVNOM POLOŽAJU VJERSKIH ZAJEDNICA

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Crkva ili vjerska zajednica drukčijeg naziva (u daljnjem tekstu: vjerska zajednica) u smislu ovoga Zakona je zajednica fizičkih osoba koje ostvaruju slobodu vjeroispovjedi jednakim javnim obavljanjem vjerskih obreda i drugim očitovanjima svoje vjere (u daljnjem tekstu: vjernici) upisana u Evidenciju vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: Evidencija).

Članak 2.

Vjerske zajednice samostalno i slobodno određuju unutarnju organizaciju; tijela upravljanja, njihovu hijerarhiju i nadležnosti; tijela i osobe koje predstavljaju vjersku zajednicu i njene organizacijske oblike; sadržaj i način očitovanja vjere; održavanje veza sa svojom središnjicom i drugim vjerskim zajednicama….

Opširnije...

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3112

Vlada Republike Hrvatske, na temelju članka 9. stavka 1. Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica (»Narodne novine« broj 83/02, u daljnjem tekstu: Zakon)

i

Evanđeoska (Pentekostna) crkva u Republici Hrvatskoj, Kršćanska adventistička crkva u Republici Hrvatskoj i Savez baptističkih crkava u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: Crkve), sklapaju neovisno, samostalno i svaka za sebe

UGOVOR O PITANJIMA OD ZAJEDNIČKOG INTERESA

(u daljnjem tekstu: ugovorne strane)

– pozivajući se na odredbe Ustava Republike Hrvatske, te među¬narodne konvencije i standarde,

– prepoznajući društveno korisno djelovanje pojedinih Crkava u vjerskom, kulturnom i obrazovnom području,

– želeći urediti odnose na području odgoja, obrazovanja i kulture, te dušobrižničku skrb za vjernike….

Opširnije...

OBITELJSKI ZAKON

NN 116/03, 17/04, 136/04, 107/07, 57/11, 61/11

Drugi dio

BRAK

Članak 5.

Brak je zakonom uređena životna zajednica žene i muškarca.

I. SKLAPANJE BRAKA

Članak 6.

Brak se sklapa suglasnom izjavom žene i muškarca u građanskom ili vjerskom obliku.

Članak 7.

Brak u građanskom obliku sklapa se pred matičarom.

Članak 8.

Brak se u vjerskom obliku s učincima građanskog braka sklapa pred službenikom vjerske zajednice koja s Republikom Hrvatskom o tome ima uređene pravne odnose.

Opširnije...