O nama

Povijest KPC

Što je pentekost?

Na Pedesetnicu – grč.  Pentekostes – pedeseti dan nakon blagdana pashe, tj. pedeset dana nakon Isusovog uzašašća na apostole i prvu crkvu po prvi puta izlio se Duh Sveti (Djela apostolska 2:1-36).  Izlijevanje Duha Svetoga najavljeno je preko proroka još u Starom zavjetu .

Bog je objavio da će u posljednje dane izliti „Duha Svetoga na svako tijelo“ Joel 3:1-2 (usporedi s Izaija 12:3; 35:7; 44:3, Ezekiel 11:19; 36:27, Zaharija 12:10).  To se upravo i ostvarilo po Isusovom obećanju (Ivan 7:38; 14:16-17; 15:26; 16:8,13-14) na Pentekost (Djela 2:1-4).

Izlijevanje Duha Svetoga nije prestalo s prvom crkvom i apostolima.  Dapače, Duh Sveti je nastavio djelovati tijekom stoljeća, zabilježeno je da su istinski kršćani bili kršteni i ispunjeni Duhom Svetim.

„Govorenje u jezicima zabilježeno je u kršćanskom iskustvu stoljećima kasnije.  Tertulijan, Irenej i Augustin poticali su obraćenike da govore u jezicima.  Augustin je zapisao:

Mi još uvijek činimo ono što su apostoli činili kada su položili ruke na Samarijance i pozvali Duha Svetoga na njih polaganjem ruku. Očekuje se od obraćenika da govore novim jezicima (Sherill, 1976:73).  Govornje u novim jezicima javljalo se tijekom mnogih velikih probuđenja, prije, za i poslije reformacije…“.

Na svjetski pentekostni pokret 20. stoljeća su utjecala mnoga prethodna zbivanja. Tako se u razdoblju između 1906. i 1907. pentekostalizam pretvorio u svjetski pokret i vrlo se brzo širio.

Počeci pentekostnog pokreta

u Hrvatskoj

Počeci pentekostnog pokreta (duhovne crkve – zajednice kako su ih onda zvali) u Hrvatskoj padaju pred Prvi svjetski rat.  Pentekostalizam u nas započeo je u srijemskom mjestu Beška, 1907. godine. U početku su se vjernici skupljali po kućama, a kasnije su nastale mnoge zajednice po srijemskim, bačkim i slavonskim mjestima. U Beški je 1925. godine izgrađen prostran molitveni dom za 300-500 mjesta gdje su se vjernici skupljali.

Pentekostalci u Zagrebu počeli su se okupljati  od 1948. godine najprije u malim kućnim skupinama,  potom su porastom broja vjernika počela redovita bogoslužja zajednice. Prva pentekostna crkva u Zagrebu registrirana 1949. godine pod imenom Kristova duhovna crkva, a molitveni dom u Ilici 200 otvoren je prvog siječnja 1960. godine. Kristova pentekostna crkva  Zagreb 1979. godine sudjeluje u osnivanju Saveza Kristovih Pentekostnih crkava u Republici Hrvatskoj – Zapadno okružje.

U Hrvatskoj postoje tri grane pentekostnog pokreta:

  • Kristova pentekostna crkva tj. Kristova duhovna crkva,
  • Kristova duhovna Crkva nogopranih
  • i Kristova duhovna Crkva malokrštenih.

Većina pentekostnih crkava u bivšoj Jugoslaviji promijenila je ime u Evanđeoska crkva (1989. godine), Kristova pentekostna crkva u Zagrebu i ostale okupljene zajednice u Savezu Kristovih pentekostnih crkava u Republici Hrvatskoj – zapadno okružje ostaju kod svog početnog naziva.

Literatura:

1. Željko Jagec, Povijest Kristove pentekostne crkve Zagreb. 2011. Praktični kršćanin, Varaždin.
2. Stanko Jambrek, Crkve reformacijske baštine u Republici Hrvatskoj. 2003. Bogoslovni institut, Zagreb.