Poezije

Umorni putnik

Heda Domitrović

Koliko mi trebaš, Gospode moj!

Kao gladnome zalogaj kruha,

kao žednome gutljaj vode,

golome komad ruha.

 

Trebam Te, trebam, gospode moj,

kao mir u nemiru svom.

Kao umorni putnik na cesti

kad sanja toplinu i dom.

 

Zaštitu tvoje ljubavi trebam

i samo djelić Tvoje sjene,

dok Te na Uskom putu slijedim:

Gospode, budi uz mene!

 

Na koraku svakom opasnost vreba.

naum čvrsti ko vosak se gubi,

ali ja ću sigurno proći

pod zaštitom Tvoje krvi!

Budu l’ mi noge ranjene na putu

i bude li me rana silno pekla,

ja ću u duhu gledat na Golgotu

i krv Tvoju, koja je i za mene tekla.

 

Ako padnem nemoćna na putu

i ne budem mogla dalje ići,

Ti ćeš vapaj moj čuti,

Isuse dobri, Ti ćeš me dići!

 

Uz Tvoju ću pomoć savladati

sve prepreke i zamke nove,

jer znam da na kraju puta si Ti

i čujem: glas Tvoj me zove.

 

Gospode, čujem da ime moje zoveš!

Iz gliba sam ustala i praha

i neću prestat slijedit tvoj glas

Spasitelju moj, do zadnjeg daha!

 

Na grudi me svoje privij!

U zaklon svoje krvi stavi!

Evo, Gospode, k Tebi hrlim

da vječno živim u Tvojoj slavi!