Poezije

Htjela bih biti Isusu slična

Htjela bih biti Isusu slična,
strpljivo snosit rug i sramotu;
htjela bih Njegovo svjetlo biti
zračiti ljubav i dobrotu.

Htjela bih kao Isus biti:
nositi teret, za druge biti žrtva.
Htjela bih novo stvorenje biti
da mi je stara priroda mrtva.

Htjela bih biti vjerna,
sveta i uvijek čista,
takva da uvijek mogne svatko
u meni vidjeti odraz Krista.

Htjela bih biti nada
sred očaja i pustoši sive,
da iz mene poteku
potoci vode žive.

Zato što Ti želim biti slična,
Isuse, Ti mi pomogni, molim.
Daj mi snagu da Tebe i
sve ljude u Tebi volim.

Želim na žrtvenik položiti glavu:
žrtveno janje, kao Izak biti,
da mogu strpljivo snositi kušnje
u Getsemani sama, s Tobom biti.

Za sve što ne mogu snositi sama,
Isuse, molim, Ti sa mnom budi!
Ti me prigrli na svoje grudi,
kada me prezru ljudi.

Znam da mnogo toga još ne znam,
znam da mnogo toga ne mogu,
zato prizivam Isuse Tebe,
jer moja je snaga u Bogu.

Heda Domitrović