Poezije

I ti možeš doživjeti živog Boga!


Ako živiš po nekoj tradiciji

i ako ti to u krsnom listu piše,

znaj da si u zabludi

jer Bog ima za tebe mnogo više!

 

Ako misliš da je dovoljno to što vjeruješ

i da običnom čovjeku više ne treba,

tada nisi u pravu

jer to nije mišljenje s neba.

 

Običan čovjek si samo,

ako po Božjoj riječi ne kreneš dalje,

ako se oglušiš na poziv Svetog Duha,

koj’ ti sam Isus, sa neba šalje.

 

Ne možeš reći da ne znaš,

kada u Svetom Pismu piše

da se u Kristu moraš nanovo rodit’

i prestati griješiti više.

 

Ako si sada Božje stvorenje

ne moraš samo to i ostat’,

jer predaš li život svoj Kristu,

dijete ćeš Božje postat’!

 

Sada je vrijeme milosti!

Ne oklijevaj! Izaberi:

hoćeš li proći kroz vrata pakla

uli kroz sjajne nebeske dveri?

 

Hoćeš li sad pružit’ ruke Kristu

ili ćeš sam kroz dolinu suza hodit?

Sada još ne znaš, ali slutit’ možeš

da je divno dat’ se od Duha Svetog vodit’.

 

Kad odluku doneseš

i Gospodu poželiš predati sve,

skrušeno mu reci:

”Oprosti mi, Isuse!”

 

Dok gorko zbog zablude plačeš

i zbog u grijehu izgubljenih dana -

sve grijehe će ti oprat’

krv iz Kristovih rana.

 

Vidjet ćeš da je zabluda ono

što u krsnom listu piše,

vidjet ćeš da je doživjet’

živog Boga,

beskrajno mnogo, mnogo više!

Heda Domitrović