Kršćanski život

Povod za razmišljanje

Otkrivenje 3:20-22 „Evo, na vratima stojim i kucam; posluša li tko glas moj i otvori mi vrata, unići ću k njemu i večerati s njim i on sa mnom. Pobjednika ću posjesti sa sobom na prijestolje svoje, kao što i ja, pobijedivši, sjedoh s Ocem svojim na (Više…)

Saznajte više

Oganj ljevačev

Jednom prilikom, prema svom običaju, nekoliko gospođa sastalo se proučavati Bibliju. Čitajući treće poglavlje knjige proroka Malahije, naišle su na slijedeće stihove: „…I doći će iznenada u Hram svoj Gospod koga vi tražite i anđeo Saveza koga žudite. Evo ga, dolazi već – govori Jahve nad Vojskama. (Više…)

Saznajte više

Mi smo Crkva Kristova!

Naša je crkva tek skromna zgrada bez tornja s kojeg se zvona glase. Mi nemamo skulpture svetaca, ali imamo Tebe, ljubljeni Spase! U našoj crkvi nema idola, niti se svijeće pale i gase; mi nemamo srebra ni brokata, ali imamo Tebe, naš ljubljeni Spase! Zidovi nisu od (Više…)

Saznajte više

Mi smo narod Božji!

Divno je slaviti Boga kada smo puni sile i snage, ljubavlju svojom zagrlit sve svoje mile i drage. Kako je divno imati sve što nam u životu treba i reći: Hvala Ti!, jer to je dar s neba. A kada nas snađu nevolje i boli, o, kako (Više…)

Saznajte više

Zašto baš sjeme gorušice?

VELIKA ILI MALA VJERA?   Tek u poznoj dobi mog života počela sam ozbiljno razmišljati o vjeri. U ono vrijeme sam znala skoro sve što piše, ali skoro ništa nisam razumjela. Nisam visoko obrazovana za vjerska pitanja, ali kao laik i prakticirajući kršćanin, sve sam se više (Više…)

Saznajte više

Božji blagoslov

Jesmo li izmolili blagoslov? Možemo li uzdići glave, radovati se današnjem danu – imati srce prepuno slave? Dođosmo li Uskim putom? Dali se naše stope na njemu vide? Taj Put i nije tako uzak kada Isus uz naše rame ide. Ponekad nam se – sestre i braćo (Više…)

Saznajte više

Htjela bih biti Isusu slična

Htjela bih biti Isusu slična, strpljivo snosit rug i sramotu; htjela bih Njegovo svjetlo biti zračiti ljubav i dobrotu. Htjela bih kao Isus biti: nositi teret, za druge biti žrtva. Htjela bih novo stvorenje biti da mi je stara priroda mrtva. Htjela bih biti vjerna, sveta i (Više…)

Saznajte više

Pod vodstvom Božje ljubavi

„Neka nam ne dodija činiti dobro, jer ćemo u svoje vrijeme žeti ako sad ne malakšemo. Prema tome, dok imamo povoljnu priliku, činimo dobro svima“ (Galaćanima 6:9-10)

Saznajte više

Nitko mi nije rekao

”Tko bude vjerovao i pokrstio se, bit će spašen, a tko ne bude vjerovao, osudit će se.” (Evanđelje po Marku 16:16)

Saznajte više

Na kraju smo svi sami

Da, na kraju, a što je s ostalim dijelom života? Ne mogu govoriti o kraju, a da ne spomenem kako su mnogi već od samog početka svog života, ako ne sami, ali osamljeni. Neka djeca pokazuju već i samim izražajem svog lica svoju osamljenost. Uvjereni su da (Više…)

Saznajte više