O nama

Pridružite nam se u molitvi

“I ovo je pouzdanje koje imamo u Njega:
ako što ištemo po volji Njegovoj, uslišava nas”
1 Ivanova 5:14

Kako naša crkva u Zagrebu oskudijeva adekvatnim prostorom bez prostorija za dodatne kršćanske aktivnosti, a nema uvjeta za proširenje, ukazala se potreba za gradnju nove zgrade.

Budući da se pouzdajemo u Boga, obratili smo se našem Gospodu, molitvom punom vjere, kao bi On riješio ovaj problem. Istovremeno molimo sve kršćane da nam se pridruže u toj molitvi.

Dadne li Duh Sveti nekome na srce da i financijski podupre tu potrebu, neka iznos uplati na niže navedeni žiro račun crkve.

Kristova pentekostna crkva
OIB: 82498550077
Ilica 200, 10 000 Zagreb

Žiro račun
IBAN: HR0424840081500191704
SWIFT: RZBHHR2X

2. Korinćanima 9:7
„Svatko neka dade kako je srcem odlučio;
ne sa žalošću ili na silu jer Bog ljubi vesela darivatelja“