Biblijske istine

Biblijske istine

Biblija

Biblija ili Sveto Pismo jest zbirka knjiga koju kršćani i Hebreji svaki na svoj način, smatraju svetom i normativnom.  Kršćani je proučavaju kao svoju normativnu knjigu u kojoj nalaze riječ Božju….

Osnove vjerovanja

Po uzoru na novozavjetne vjernike i mi – Kristova pentekostna crkva u Hrvatskoj smo pokušali ukratko sažeti osnove našega vjerovanja (Lk.1:1-4).

Zalažemo se i molimo na temelju Biblije da bi svi: bili složni, imali istu ljubav, isto srce i jednu te istu misao – misao Kristovu (1.Kor.1:10; Fil.2:2), te bili jedno u Gospodinu Isusu Kristu (Iv.17:21).

Implikacije biblijskog pojma obraćenja za suvremenog čovjeka

Suvremeni čovjek više no ikad teži za unutarnjim mirom, srećom i zadovoljstvom.  Sve na-vedeno čovjek pokušava dobiti na različite načine, no to ne može uspjeti i postići svojim sna-gama.  Pravu radost, sreću i trajni mir može dobiti samo onaj tko se izmiri s Bogom. Čovjek ne može imati ispunjen život sve dok živi u grijehu.  Sam Bog mu pomaže obratiti se, promijeniti i ispuniti život.  Jedini izlaz je obraćenje Bogu.