Biblijske istine, Početna

Pojam obraćenja

Implikacije

biblijskog pojma obraćenja

za suvremenog čovjeka

Suvremeni čovjek više no ikad teži za unutarnjim mirom, srećom i zadovoljstvom.  Sve navedeno čovjek pokušava dobiti na različite načine, no to ne može uspjeti i postići svojim snagama.  Pravu radost, sreću i trajni mir može dobiti samo onaj tko se izmiri s Bogom.

Čovjek ne može imati ispunjen život sve dok živi u grijehu.  Sam Bog mu pomaže obratiti se, promijeniti i ispuniti život.  Jedini izlaz je obraćenje Bogu.

Čovjekovo obraćenje Bogu usko je povezano s vjerom i pokajanjem.  Naime, uvjet biblijskog obraćenja je shvaćanje vlastitog grijeha koje je neminovno uzrokovalo gubitak mira.

Životom, smrću i uskrsnućem Gospoda Isusa Krista, Bog je dao savršeni odgovor čovjekovoj najvećoj potrebi.  Nisu svi ljudi našli taj odgovor.  Većina ljudi je još uvijek izgubljena u svom grijehu i daleko od Boga.

Sveto Pismo naučava kako postoji opći poziv na obraćenje „A sada – zatvorivši oči nad vremenima neznanja, Bog poručuje ljudima da se svi i svagdje obrate, jer je odredio dan kada će pravedno suditi svemu svijetu.“ Dj.17:30-31.  Sam Bog je uputio taj poziv čitavom čovječanstvu, kojem su ljudi dužni odazvati se.

Čovjek koji traži Boga, pita se: „Na koji se ja način mogu opravdati pred Bogom?“  ili „Na koji način je moguće postati pravi kršćanin?“  ili „Kako bih mogao ući u Božje kraljevstvo i njegovu porodicu?“.  Na sva ta i mnoga druga pitanja odgovor se nalazi upravo u Svetom Pismu – Bibliji.

Spasenje je temelj čitave Biblije i ono je tema svake evangelizacijske propovjedi.  Spasenje je najvažnija riječ u Evanđelju i ona u sebi sadrži sva otkupljujuća djelovanja kao što su: milost, oslobođenje, oproštenje, pomirenje, otkupljenje, opravdanje, novo rođenje, usvajanje, posvećenje i proslavljenje.

Volja je Božja da se čovjek spasi, da bude „s Kristom oživljen“, preporođen (Ef.2:1-5) i na-novo rođen (Iv.3:3,5).  Također, Božja je volja da nakon spasenja – obraćenja i novog rođenja čovjek (ne bude u zabludi da je spašen, ako ne) živi novim – čistim i svetim životom na slavu Božju.

Vjerujemo da bez posvećenog života nitko neće vidjeti, a niti biti s Gospodinom (Heb.12:14).  Vjerujemo da će vjerni (istinski, obraćeni, nanovo rođeni i posvećeni) koji sada žive za Gos-podina s Njime biti i u vječnosti.

Vjerujemo da će i oni koji umru prije Njegova dolaska i oni koji se zateknu živi o Njegovu dolasku, biti proslavljeni i vječno zajedno s Gospodinom! (usporedi 1.Kor.15:51-57; 2.Kor.5:4; 1.Sol.4:13-18 i dalje).

Cilj nam je pokušati razjasniti pojam biblijskog obraćenja – spasenja i put kojim se dolazi do njega i primanja nove naravi, te dokazati kako obraćenje nije kraj, već početak jednog novog – Bogu ugodnog – života.

Obraćenje utječe i na novo rođenje.  S toga se postavlja pitanje odakle potreba za obraćenjem i spasenjem?

Pokušat ćemo pokazati potrebu biblijskog pojma spasenja – obraćenja za suvremenog čovjeka, kako bi naglasili važnost, svrhu i cilj obraćenja i spasenja.

Pojmove koje smo pokušali obraditi u ovoj temi vezane uz čovjekovo obraćenje i spasenje Bogu su: Božja milost, spoznaja grijeha, vjera i pokajanje koje prethode obraćenju, te novo rođenje, koje dolazi nakon obraćenja, a ostatak obraćenog života posvećen život – život po Božjoj volji.

Da bi se današnji suvremeni čovjek obratio Bogu, prvo mora postati svjestan i osvjedočiti se da je grešan i da živi u grijehu.