Pojam obraćenja

Daljnji život obraćene osobe – život u posvećenju

Vjerujemo da je Božja volja i naredba da daljnji život obraćene i spašene osobe bude život u posvećenju.  On od nas upravo to traži, ništa manje i ništa više od toga.  Budimo svjesni da bez obraćenja i posvećenja sigurno nitko neće imati dijel pri Kristovom drugom dolasku i zajedništvo s Njim i Njegovim svetima u vječnosti.

Božja riječ nas uči da bez svetosti to jest života u posvećenju nitko neće vidjeti Gospodina (Heb.12:14).  Vjerujemo u nauk posvećenja kao definitivno, ali progresivno, djelo milosti s početkom obraćenja – novog rođenja i sve do konačnog spasenja (Iv,17:17; 1.Kor.6:11; 1.Sol.5:23; 2.Sol.2:13; Heb.14:12; 1.Pt.1:2).

Posvećenje ima dvojako značenje, kao prvo odvojenje od zla (1.Sol.4:3) i kao drugo, odanost Bogu (2.Kor.7:1).  Bog od nas traži da budemo posuda prikladna za „plemenitu upotrebu, posvećena, korisna domaćinu i prikladna za svako dobro djelo“ 2.Tim.2:21.

Gledajući s jedne strane ono je trenutačno djelo (1.Kor.6:11; Heb.10:10, 14) s druge strane posvećenje je postepeno – svakodnevno (Heb.14:12).

Apostol Pavao moli za Solunske kršćane da „…sam Bog, izvor mira, neka vas potpuno pos-veti!  I neka se cijelo vaše biće – duh, duša i tijelo – sačuva besprijekorno za dolazak Gospo-dina našega Isusa Krista!  Vjeran je onaj koji vas je pozvao: on će to i učiniti.“ 1.Sol.5:23-24.

Sam Bog nam je pripravio sredstva kojima možemo postići potpuno posvećenje, kao što piše „Posveti ih istinom; tvoja je riječ istina“ Iv.17:17.

Također, čovjeku je zapovjeđeno da se čisti od svake tjelesne i duševne ljage i privede k sav-ršenstvu svoju svetost u strahu Božjemu! (2.Kor.7:1).  Znajući da bez posvećenja, to jest sve-tog života nitko neće vidjeti Gospodina.