Pojam obraćenja

Osvjedočenje o grijehu

Riječ Božja nam otkriva kada je Bog u samome početku stvorio čovjeka, da je čovjek bio savršeno biće, stvoreno pravednim i dobrim (Post.1:26-31), sve do neposlušnosti i pada u grijeh.

Od čovjekovog pada u grijeh još u Edenu (Post.3:1-24), njegova, to jest čovjekova jedina nada za izbavljenje i otkupljenje je samo po Isusu Kristu – Sinu Božjemu (Rim.3:23; 5:12-21; Mt.1:21; Dj.4:12; Ef.1:7; 1.Tim.2:5).

Grijeh  je velika, mogli bismo reći najveća prepreka spasenju.  On koči čovjeka da se obrati Bogu, jer otežava djelovanje Svetog Duha i sprječava probuđenje.

Čovjeku se zlo i grijeh nameće kao „nametnik“ na svakom koraku njegova života. Grijeh je najvažnija tema u Bibliji.  Također, grijeh je narušio, a i dalje narušava odnos između čovjeka i Boga .  Da bi se odnos između Boga i čovjeka ponovno uspostavio, potrebno je čovjekovo obraćenje Bogu.

Suvremeni čovjek treba shvatiti da nepromijenjene naravi ne može ući u Božju obitelji, postati djetetom Božjim i ući u kraljevstvo Božje.  On mora uvidjeti da je grešan, spoznati svoj grijeh, povjerovati Bogu da mu jedino On može oprostiti grijeh i spasiti ga od sigurne propasti, te osloboditi od grijeha.

Čovjek se sam mora zgaditi se na svoj grijeh, priznati ga, pokajati se, obratiti se Bogu (odreći se grijeha, znači više ne griješiti) i okrenuti k Bogu.

Sveto Pismo jasno naučava kako je grijeh bezakonje  i kaže „Svatko tko čini grijeh čini i be-zakonje; a grijeh je bezakonje.“ 1.Iv.3:4.  Također, Riječ Božja otkriva kako je grijeh uzročnik svakovrsne požude: „A grijeh, uhvativši zgodu, proizvede… svaku vrstu požude u meni.“ (Rim.7:8).

Priroda prve obitelji koju je Bog ustanovio bila je neposluh prema Bogu (Post.3:11; 4:7), isto takva, grešna priroda je i u suvremenom čovjeku.  Stoga je najveća čovjekova potreba za ob-raćenjem:  „bez kojega nitko neće vidjeti Gospodina.“ (Heb.12:14).

Čovjek se može upitati da li je obraćenje potrebno u današnje vrijeme i zbog čega?  Svakako, potrebno je i današnjem suvremenom čovjeku da shvati kako bez spoznaje o grijehu i bez obraćenja, neće moći postići spasenje, trajni mir, radost (za kojima tako očajnički traga) i život vječni.

Da bi čovjek doživio spasenje, prvo što treba učiniti je vjerovati Bogu,  prepoznati svoj grijeh, pokajati se i obratiti k Bogu.  Kao što su to trebali ljudi Starog i Novog zavjeta, isto je tako  potrebno obraćenje i suvremenom čovjeku koji živi u dvadeset i prvom stoljeću.

Bog ukazuje čovjeku na zabludu i grijeh.  On sam osvješćuje čovjeka –grešnika, da uvidi svoje pravo duhovno stanje, to jest, kako Bog gleda na njegov život i njegovu duhovnu stvarnost.

Kroz Riječ Božju saznajemo da je obraćenje neophodno, jer su svi ljudi (bez Boga) duhovno mrtvi, to jest mrtvi za Boga.  To najbolje opisuje sama Biblija:

2.Kor.3:14 „…njihovi su umovi otupjeli… isto pokrivalo ostaje pri čitanju Starog zavjeta, kad im se ne otkriva da on u Kristu nestaje“.

2.Kor.4:4 „onima kojima je bog ovoga svijeta posve oslijepio nevjerničku pamet da jasno ne vide svijetlo sjajne Radosne vijesti Krista, koji je slika Božja“.

Ef.2:1-2 „… bili ste  mrtvi zbog svojih prekršaja i grijeha u kojima ste nekoć živjeli prema eonu ovoga svijeta, prema gospodaru zračnog kraljevstva – duhu koji je sada na djelu među njegovim buntovnim podanicima“.

Ef.4:17 „Ovo vam velim i zaklinjem u Gospodinu da više ne provodite život kako ga provode pogani, u ispraznosti svog mišljenja“.

Ef.5:14 „Zato se veli: probudi se, ti što spavaš, ustani od mrtvih, i Krist će ti svijetliti.“

Sam Bog čovjeku ukazuje i pruža spoznaju o njegovu grijehu kroz svoju pisanu Riječ, kao što je apostol Pavao napisao i rekao mladom Timoteju: „Svako je pismo od Boga nadahnuto i korisno za pouku, za karanje, za popravljanje i odgajanje u pravednosti.“ 2.Tim.3:16.

U Novozavjetnom tekstu upotrijebljena je grčka riječ „elegho“, što znači pokazati da je (neš-to) krivo – razotkriti.  Upravo to čini Božja Riječ; ne samo da nam se Bog kroz svoju pisanu Riječ objavljuje, već i nama samim objavljuje da bi nas doveo i privukao k Sebi.  U Iv.16:8. piše:  „On (Duh Sveti) će, kad dođe, dokazati svijetu zabludu s obzirom na grijeh, na praved-nost i na sud“. 1.Kor.14:24. „…ako svi prorokuju a uđe kakav nevjernik ili neupućeni, svi ga opominju, svi ga ispituju i prosuđuju; otkrivaju se tajne njegova srca.“

Tu spoznaju o zabludi provodi upravo Sveti Duh kroz svoju, to jest Božju Riječ.  Njegova Riječ – Biblija je knjiga, nadahnuta (inspirirana) Božjim Svetim Duhom i kao takva je naj-djelotvornija.  Može se uočiti i zaključiti kroz Bibliju, kako se samom spoznajom o grešnosti i grijehu, čovjek ne spašava, već je Božji cilj čovjekovo obraćenje i potpuno suobličavanje s Njim (to jest Njegovim: umom, voljom i naravi).

Čovjek koji uvidi svoje stvarno duhovno stanje (svoju odvojenost od Boga, koja je uzrokovana grijehom), te ako uzvjeruje, pokaje se i obrati Bogu, Bog mu oprašta, izmiri ga sa samim sobom i daje mu jednu novu narav; onu narav s kojom će ući u  život vječni.