Pojam obraćenja

Pojam obraćenja – zaključak

Imajući u vidu postavljene ciljeve te analizirajući navedenu tematiku može se zaključiti da je biblijsko obraćenje neophodno i suvremenom čovjeku.  Bog kroz svoju pisanu Riječ i svog dragog Svetog Duha uvjerava suvremenog čovjeka da živi u grijehu i nikako ga ne želi ostaviti kao takvog, već mu daje priliku da se obrati i u Božjim očima bude čist – svet, spreman za susret s Njim.

Sveto Pismo je vrlo jasno kad kaže da nitko ne može doći Bogu osim po Isusu Kristu.   Jedi-ni temelj oproštenju grijeha i putu u vječni život osigurao je Isus Krist i to kroz čovjekovo pokajanje, vjeru i obraćenje.  Iz navedenog proizlazi kako su vjera, pokajanje i obraćenje „djela koja zahvaćaju svako područje čovjekova bića: razum, osjećaje i volju.“   Samo obra-ćenje nije dovoljno za spasenje, ono utječe i usko je povezano s novim rođenjem  to jest utječe na obnovljenje koje dolazi nakon obraćenja.

Biblijsko obraćenje se razlikuje od svih ostalih obraćenje, iako čovjek može biti obraćen na drugačije shvaćanje politike, religije ili etike,  ipak Bog traži od njega da bude „mrtav grijehu i živi Bogu“ , a to može jedino ako se obrati.

Niti jedan čovjek svojom voljom, snagom i svojim naporima ne može postići spasenje, niti živjeti pravim Biblijskim posvećenim životom, ali s Bogom i Njegovom pomoći, može.

Čovjekova budućnost ovisi upravo o njegovom obraćenju Bogu.

Čovjek ne smije nikako smetnuti s uma kako ima samo jedan život i nikako ga ne smije pro-mašiti, jer on nema naknadne prilike za obraćenje.  Isusov poziv na obraćenje upućen prije dvije tisuće godina čuje i današnji suvremeni čovjek, čovjek dvadeset i prvog stoljeća.

„Svaki pokušaj iskrenog promišljanja našeg postojanja na zemlji mora u obzir uzeti zapanju-juću spoznaju da ovdje živimo samo jedanput.  Nećemo li onda početi od te bolne izvjesnosti ‘samo jedan život’.  Moramo razmišljati o vrijednostima tog života!  Koliko mi vrijedi život?  Koliko bih uzeo u zamjenu za njega?  Očito mu nitko ne bi mogao istaknuti cijenu“.

Iz svega navedenog proizlazi da obraćenjem čovjek dobiva novi status, novi položaj pred Bogom te priliku da živi po Božjoj svetoj Riječi i Njegovoj volji. Obraćenom čovjeku Bog pomaže u svakodnevnom životu, ne napušta na njega više nego što može nositi, daje mu bla-goslov i obećanje za vječni život.

Iz navedenog proizlazi da jedino onaj koji je obraćen ima pravo na Božji mir, sreću i zado-voljstvo za kojim suvremeni čovjek teži.  Biblija objavljuje da nitko neće imati isprike,   Bog „neće da se itko izgubi, nego da svi pristupe obraćenju.“

Bog čovjeka uvjerava da je u grijehu i upozorava ga ako se ne obrati da će „vječno“ propasti, to jest biti vječno odvojen od Boga.  Znači, čovjek koji želi doći k Bogu mora vjerovati da postoji Bog.  Očigledno je da vjerovanje u činjenice nije dovoljno.

Znajmo da se bez istinske, žive vjere čovjek ne može obratiti, i sigurno je da se ne može spasiti nitko tko se slobodnom odlukom svoje vlastite volje ne preda Spasitelju – Gospodu Isusu Kristu.

Čovjeku koji se preda i osloni na Spasitelja, Gospoda Isusa Krista vjerom, sam Krist mu pruža jednu novu priliku, za jedan novi život, život u svijetlu, život u Kristu, život po Božjoj volji.

Bog nas je uputio kroz svoju pisanu Riječ i otkriva nam kako bismo mogli živjeti novim živo-tom – posvećenim životom.  On nas nije ostavio same, On nam je ostavio svoju dragu Svetu Riječ – Bibliju i svog dragog Svetog Duha, kroz kojega nam daje snagu da možemo živjeti čistim i posvećenim životom Bogu na slavu a nama na radost i blagoslov.

Sveti Duh je taj koji čovjeka potiče na pokajanje i uvjerava ga o zabludi, jača mu vjeru u Boga i na kraju potiče ga na obraćenje – da se obrati i preda svoj život i „srce“ Bogu.

Kada čovjek shvati svoje jadno stanje bez Boga, uzvjeruje, pokaje se i obrati, tada ga Bog nanovo rađa, a novo rođenje je dokaz da je netko ispunio uvijete biblijskog obraćenja.

Ako nakon obraćenja nije došlo do novog rođenja, čovjek se nije (u potpunosti i Biblijski) obratio i kao takav – neobraćen ili djelomično obraćen – čovjek se ne može oslanjati na Gos-poda Isusa Krista, te očekivati od Njega blagoslove u svom zemaljskom životu i imati utjehu, nadu i sigurnost spasenja.

Obraćena osoba je ona osoba koja ne živi više po starom načinu života – već po Božjoj volji.  Takvu osobu vodi Duh Božji – ona neminovno ima i plod Duha u svom životu.  Ne kažem plodove već „plod Duha“  – a ne tijelo i stari način života.