Pojam obraćenja

Narav obraćenog čovjeka

Kao što se za svaku osobu može reći da ima neku određenu narav (urođenu ili stečenu kroz neko vrijeme) tako se i za obraćenu osobu može reći da ima novu narav, to jest Božju narav i plod te nove naravi.

Dr. Billy Graham u svojoj knjizi „Mir s Bogom“ je  rekao; „Obraćenje se očituje na mnogo načina.  Kako se ono i na koji način zbiva u mnogome ovisi o pojedincima, o njihovom tem-peramentu, emocionalnoj ravnoteži, okolnostima u kojima žive u načinu života kojim su ranije živjeli.  Obraćenje može uslijediti nakon velike životne krize ili nakon što su zbrisane sve prvotne vrijednosti u životu, kad čovjek proživi velika razočarenja, kad više ne osjeća moć materijalnog posjedovanja ili je izgubio predmet svog obožavanja“.

Obraćenje se ne događa kod svih na isti način.  Ono može biti iznenadan događaj nakon neke krize u životu, u kojoj je čovjek primio jasnu objavu Božje ljubavi, ili ono može biti i postupno otkrivenje Božje milosti samom pojedincu.

Teolog, dr. David D. Duncan je rekao: „Uočavamo da se dobro poznati pijanac više ne kocka, ne opija se ili ne posjećuje grešna mjesta.  Mrzi stvari koje je nekoć ljubio i ljubi stvari koje je nekoć mrzio.  Oni koji ga poznaju kažu: ‘on se obratio, postao je novi čovjek’.  Oni jednos-tavno opisuju što vide s vanjskog ljudskog gledišta.  S Božanske točke gledišta rekli bismo da mu je Bog oprostio i učinio ga novim stvorenjem.  Obraćenje naglašava čovjekovu pozitivnu djelatnost u iskustvu spasenja.“

Postavlja se pitanje pravog biblijskog obraćenja. To je duhovna promjena koja proizvodi ob-raćenje kroz Spasitelja – Gospoda Isusa Krista.

Postoje mnoga vrsta obraćenja koja ne dovode čovjeka do Boga , to jest da bude mrtav gri-jehu a živ Bogu (Rim.6:1-14).