Poezije

Sad kad čuješ

Heda Domitrović

Sad kad čuješ

Da te Isus zove

čuo si već mnogo puta,

al je tvoja šija ukočena i kruta.

 

Pomaknut se nećeš s mjesta,

nit promijeniti smjer.

Tradicija te ščepala

kao krvoločna zvijer!

 

Očima već vidiš,

a srce ti odgovore traži,

no odbijaš spoznat

da te vežu laži.

 

Lažu ti za svece, za Mariju – lažu

i da Bog je dobar, ne kažnjava kažu.

Kažu da nema pakla, ali da čistilišta ima,

da su djeca Božja,

glatko lažu svima!

 

A ti kažeš: ”Valjda znaju,

učili su škole……..

Pa i oni uče dobro i Bogu se mole.”

Saberi misli svoje i Bibliju čitaj,

a onda svoju savjest i srce zapitaj.

Razmisli dobro

što Božja riječ kaže!

Prijatelju dragi, tebi netko laže!

 

Nije svatko dijete Božje,

tko kaže da vjeru ima;

niti se kroz svece i Mariju

spasenje duše prima.

Valja ti se pokajati i k Isusu doći –

da oprosti grijehe

u Njegovoj je moći!

 

Ne možeš vjerovati da postoji Bog,

a držati ga postrance

od života svog.

Ne možeš zbog tradicije

pred istinom zatvarat oči,

jer ćeš i ti jednom

pred Stvoritelja svoga doći.

 

Hoćeš li mu reći da si išao

kud ide većina:

vjeru otaca slijedio, a ne Božjeg Sina?

 

Probudi se čovječe! Sad srce otvori

i poslušaj riječ

Boga koj te stvori!

 

Ne propusti spasenje!

Nek ti vjera jača:

spasenje je bez naplate,

al nevjera se plaća.

 

Sad primi spasenje

Život vječni – koj ti Isus nudi.

Primi dok još milost traje

i ne čekaj da ti sudi!