Osnove vjerovanja

Vodeno krštenje

Vodeno krštenje je izravna zapovijed našega Gospodina i Spasitelja – Isusa Krista (Mt.28:19), ono je namijenjeno za vjernike, to jest za one koji su se pokajali i obratili, a ne nevjernike, to jest za one koji i dalje ostaju živjeti u svojim grijesima.

Vodeno krštenje označava pokop starog čovjeka, poistovjećivanje s Kristovom smrću, ukopom i uskrsnućem (Rim.6:3-4; Gal.3:27; Kol.2:12; Fil.3:10-11; Dj.8:36-39).  Time oni očituju svijetu da su umrli s Kristom, a također i da su s Njime i uskrsnuli, te da žive i hode u novom životu (Heb.10:22).

Da bi se pristupilo Biblijskom krštenju, sama Riječ Božja nas uči da krštenik mora biti poučen o putu spasenja (Mt.28:19), također mora vjerovati (Heb.11:6; Dj.4:12; 8:37; 1.Tim.2:5), mora se pokajati zbog svojih grijeha i obratiti se Bogu (Mt.3:2; Dj.2:37-38) – ovo svakako isključuje krštenje male djece, jer ona ne mogu vjerovati.

Jedina zapreka za biblijsko krštenje je nevjera „A Filip mu reče: Ako vjeruješ od svega srca svog, možeš…“ Dj.8:37, također opravdana zapreka je i nepromijenjen život, piše „rodite plodom koji odgovara obraćenju“ Mt.2:8.

Vjernika se krsti na temelju njegove osobne vjere.

Biblijsko krštenje treba biti obavljeno s puno vode – podronjenjem (Dj.8:36,38; Iv.3:23; Rim.6:4; Kol.2:12), a ne poškropljejem s malo vode, jer ono nije biblijsko.

Biblijska formula za krštenje je „u ime Oca, Sina i Duha Svetoga“ Mt.28:19.  „Tko bude vjerovao i pokrstio se, spasit će se; tko ne bude vjerovao, osudit će se.“ Mk.16:16.