Osnove vjerovanja

Čovjek, njegov pad i otkupljenje

Čovjek, njegov pad i otkupljenje

Čovjek je stvoreno biće, stvoreno na Božju sliku (Post.1:26-31) dobrim i pravednim, daleko iznad svih životinjskih stvorenja potpuno odgovornim za svako svoje i najmanje djelo, plaća za čovjekov grijeha je smrt (Rim.6:23).

Čovjek je međutim svojevoljnim kršenjem Božje zapovijedi pao u grijeh (Post.3:1-1; Rim.5:12).  Kao što stoji pisano: „Jer su svi sagriješili i lišeni su slave Božje“ (Rim.3:23) i „Nema pravedna ni samo jednoga… svi su zastranili, zajedno se pokvarili.  Nema ni jednoga jedinoga koji čini dobro“ (Rim.3:10-12).

Grijeh je čovjeka iskvario i izopačio na svim područjima njegova života: duševno, duhovno, moralno i tjelesno.

Jedina nada za izbavljenje i otkupljenje čovjeka je u i po Isusu Kristu (Dj.4:12; 1.Tim.2:5-6).  Stoga je Bog poslao svoga Sina Isusa Krista „da uništi đavolska djela“ (1.Iv.3:8).  On je dao svoj život i prolio svoju svetu krv radi palog čovjeka kako bi omogućio i obnovio čovjekovo zajedništvo sa svetim Bogom.