Osnove vjerovanja

Krštenje u Svetom Duhu

Krštenje Svetim Duhom i ognjem (Mt.3:11) je dar od Boga, kao što je obećao Gospodin Isus Krist, ono je za sve vjernike, ovo čudesno iskustvo je drugačije i slijedi nakon iskustva novog rođenja (Iv.14:15-17,26; 16:8,13-14; Dj.1:8; 2:4,33,38-39; 10:44-48; 19:6).

Gospod je dolazak Duha svetoga smatrao veoma važnim da je rekao „…vama je bolje da ja odem, jer ako ne odem, Branitelj neće doći k vama. Odem li, poslat ću ga k vama“ Iv.17:7.

Duh sveti je prijeko potreban u kršćanskom životu, jer bez pomoći Duha Svetoga kršćanin ne može živjeti kako treba – kršćanskim pobjedonosnim životom, niti činiti ono što treba.

Mnogi vjernici imaju divno pomazanje Svetim Duhom, ali nisu primili puninu krštenja Svetim Duhom.  Kada Sveti Duh dolazi u svoj punini, On dolazi da ostane s vjernikom (Iv.14:16-17), On zaposjeda duh, dušu i tijelo koji su tada potpuno podređeni Njegovoj volji i sili, i On upotrebljava njihov jezik na nadnaravan način.

Svi koji vjeruju imaju pravo na Očevo obećanje – krštenje u Svetom Duhu i ognju.  Svaki istinski vjernik – kršćanin za tim treba vruče čeznuti, željeti i ozbiljno tražiti.

Krštenje u Svetom Duhu je bilo uobičajeno iskustvo svih vjernika u prvoj kršćanskoj crkvi.  Ono je divno iskustvo i u današnjoj crkvi.