Osnove vjerovanja

Jedan Bog

Do ispravnog shvaćanja i razumijevanja Boga može se doći isključivo na temelju Biblije – Svetoga Pisma.

Vjerujemo da postoji samo Jedan pravi i živi Bog, koji je vječan, beskonačan u moći, mudrosti i dobroti, On je Stvoritelj svega, vidljivog i nevidljivog, i održavatelj svega (Rim.1:20, Kol.1:16).

Kad kažemo da je Bog jedan, mislimo na tri stvari: da je On jedan jedini, jedinstven i nedjeljiv.  Znači, po broju je samo jedan Bog, to jest jedno biće, a sva druga bića postoje u Njemu, po Njemu i za Njega.

Bog nam se objavljuje u tri osobe Trojstva: Boga Oca, Boga Sina – Isusa Krista i Boga Duha Svetoga.  Otac je Bog, Sin je Bog, Duh Sveti je Bog.  Ipak, to nisu tri Boga, nego je jedan Bog – jedno Božanstvo.  Do tog zaključka dolazimo samo na temelju pisane Riječi Božje – Biblije. (Mt.3:16-17; 28:18-19; 2.Kor.13:13; Iv.1:1-5,18, 14:26, 15:26, 17:11,21; Fil.2:6-11; Heb.9:14; Zah.14:9).

Sin je vječan Bog i rođen od Oca.  On je istovremeno i čovjek i Bog.  Kao čovjek „koji je iskusan u svemu (kao i mi), samo što nije sagriješio“ (Heb.4:15 i 2:18).   Kao Bog: bezgrešno je začet Duhom Svetim i rođen po blaženoj djevici Mariji.  Život mu je bio besprijekoran i bezgrešan.  Također, Njegov cjelokupan život i djela dokaz su toga.  On je umro na križu pravedan za nepravedne kao zastupnička žrtva, svi koji vjeruju u Njega su opravdani na temelju njegove prolivene krvi.  On je slavno uskrsnuo u skladu sa Svetim Pismom.  On je sada s desne strane veličanstva na nebu kao naš veliki svećenik.  On će se ponovo vratiti da uspostavi svoje kraljevstvo pravednosti.

Također i Duh Sveti ima Božanske atribute.  On je Božanska Osoba koja prebiva i živi u srcima vjerujućih, obraćenih i nanovo rođene djece Božje.  Gospodin Isus krist je poslao Branitelja da živi, vodi, poučava vjernike, i dokazuje „svijetu zabludu s obzirom na grijeh, na pravednost i na sud“ (Iv.14:16-17; 16:8).

Sve osobe Trojstva iako se razlikuju, ipak one se uzajamno poštuju i savršeno zajedno surađuju na djelu otkupljenja (Iv.14:26; 16:7; 17:5-10), to je troje Jedan te isti Bog, iste Biti, jednake moći i slave.