Osnove vjerovanja

Vjerovanje – Dodatak B

Očenaš „Kad se molite, ne izgovarajte isprazne riječi kao pogani, koji umišljaju da će biti uslišani zbog svoga nabrajanja.  Nemojte ih, dakle, oponašati, jer i prije nego ga zamolite, zna Otac vaš što vam je potrebno.  Stoga vi molite ovako: Oče naš, koji jesi na nebesima! Sveti (Više…)

Saznajte više

Vjerovanje – Dodatak A

Od samoga početka, Crkva je pokušala sastaviti i sažeti osnove vjerovanja, te u njima ukratko iznijeti ono što Crkva Gospoda Isusa Krista vjeruje i naučava. Prvo nazivamo Apostolsko vjerovanje jer ono ukratko iznosi ono što su apostoli naučavali i vjerovali, a drugo Nicejsko – Carigradsko vjerovanje kako (Više…)

Saznajte više

Novo nebo i nova zemlja

Vjerujemo u Božje obećanje na temelju Biblije, kao što piše: „…mi očekujemo, prema njegovu obećanju, nova nebesa i novu zemlju, gdje prebiva pravednost.“ 2.Pt.3:13 Isus je rekao „nebo i zemlja proći će…“ Mk.13:3, a Petar kaže da će se sve u ognju rastopiti (2.Pt.3:10).  To ne znači (Više…)

Saznajte više

Ognjeno jezero

Čovjek koji fizički umre u svojim grijesima bez Krista je bezuvjetno i vječno izgubljen i bit će predan u ognjeno jezero, stoga više nema daljnjih mogućnosti za slušanje evanđelja, pokajanje i obraćenje (Heb.9:27). Izrazi „vječni“ ili „vječno“ koriste se za opisivanje trajne kazne (u ognjenom jezeru) ili (Više…)

Saznajte više

Milenij

To je razdoblje od posljednjih tisuću godina na ovoj zemlji.  Tekst za ovu temu je Otkrivenje 20:1-10.  U prvih se sedam stihova ovog poglavlja razdoblje od tisuću godina spominje se čak šest puta. Na početku milenija sotona će biti svezan i bačen u tamnicu na tisuću godina (Više…)

Saznajte više

Blažena nada

Uskrsnuće samo Biblija obećava.  Uskrsnuće onih koji su usnuli u Kristu i Njihovo preobraženje, zajedno s onima koji su živi i ostanu do dolaska Gospodnjeg, je bliska i blagoslovljena nada Crkve (Rim.8:24-25; Tit.2:13; 1.Kor.15:51-52). Kristov dolazak po svoju zaručnicu je naša blažena nada.  Kada Krist dođe po (Više…)

Saznajte više

Božansko iscjeljenje

Vjerujemo da Bog i danas iscjeljuje, čak i neizlječive bolesti, to jest one bolesti za koje liječnici još nemaju lijeka, jer Bogu ništa nije nemoguće. Pravo na iscjeljenje imaju svi koji vjeruju, jer je Krist ispaštao na Golgoti i za naše bolesti (1.Pt.2:24; Mt.8:16-17; Iz.53:4). Apostol Jakov (Više…)

Saznajte više

Služba i evangelizacija

Krist kao glava Crkve (Ef.1:22-23), On potiče svoje tijelo – Crkvu, odnosno one koji su iskusili oslobođenje od grijeha, novo rođenje i svakodnevni kršćanski život da: evangelizira svijet – ne spašene, te da izgrađuje Crkvu – tijelo Kristovo (Ef.4:11-13). Dužnost je ne samo pastora/svećenika i starješine da (Više…)

Saznajte više

Crkva

Istinska Crkva, je sagrađena na temelju Isusa Krista (1.Kor.3:11; Ef.2:20) i ona je Tijelo Kristovo.  Isus Krist je njen Poglavar i Glava Crkve (Ef.1:22-23; Kol.1:18). Svaki vjernik rođen vodom i Duhom Svetim (Iv.3:4-6) i riječju Božjom (1.Pr.1:23) je sastavni dio Crkve – nanovo rođene djece Božje. Svaki (Više…)

Saznajte više

Potpuno posvećenje

Posvećenje ima dvojako značenje, kao prvo odvojenje od zla i kao drugo odanost Bogu. Gledajući s jedne strane ono je trenutačno djelo (1.Kor.6:11; Heb.10:10, 14) s druge strane posvećenje je postepeno – svakodnevno (Heb.14:12).

Saznajte više