Osnove vjerovanja

Novo nebo i nova zemlja

Vjerujemo u Božje obećanje na temelju Biblije, kao što piše: „…mi očekujemo, prema njegovu obećanju, nova nebesa i novu zemlju, gdje prebiva pravednost.“ 2.Pt.3:13

Isus je rekao „nebo i zemlja proći će…“ Mk.13:3, a Petar kaže da će se sve u ognju rastopiti (2.Pt.3:10).  To ne znači uništenje već obnovljenje tvari svemira, kako bi je Bog očistio od svake mrlje grijeha i podčinio je novim uvjetima.  Kao što je rekao Prorok Izaija „Jer, evo, ja stvaram nova nebesa i novu zemlju…“ Iz.65:17.  Ova će nova zemlja svojom ljepotom i sjajem nadmašiti staru.

Konačno će sve biti u savršenom redu i stalno dobro.  Ljudski jezik je suviše slab da bi mogao opisati konačno stanje vjerujućih.  Niti jedno opisivanje nebeskoga grada ne može biti ljepše i plemenitije no što je dano u dvadesetom i dvadeset prvom poglavlju knjige Otkrivenja.

Čak i Abraham je „…očekivao grad s temeljima kojemu je Bog graditelj i tvorac…“ Heb.11:8-16.  Ovo je grad „..Boga živoga, nebeski Jeruzalem… kraljevstvo koje se ne može uzdrmati…“ Heb.12:22,28.

„Ono što oko nije vidjelo, što uho nije čulo, na što ljudsko srce nije pomislilo, to je Bog pripravio onima koji ga ljube“ 1.Kor.2:9.  „…Evo sve činim novo…“ Otk.21:3-7.

Stoga, budimo svjesni da će samo novi čovjek imati dijel u: preobraženju i/ili prvom uskrsnuću, također, samo novi čovjek, čovjek nove naravi – Kristove naravi će biti na Janjetovoj svadbenoj gozbi.  Također, samo nanovo rođeni kršćanin imati će dijel u Kristovom tisućugodišnjem kraljevstvu na zemlji i samo novi čovjek će ući u novo nebo i novu zemlju.

Svaki čovjek ima tu priliku, stoga potrudimo se kako slučajno ne bismo promašili taj cilj (Heb.2:1).