Osnove vjerovanja

Svjedočanstvo krštenja Svetim Duhom

Jedino iz Riječi Božje, iz Biblije možemo saznati što znači krštenje Svetim Duhom i što ono označava?

Saznajte više

Krštenje u Svetom Duhu

je dar od Boga, kao što je obećao Gospodin Isus Krist, ono je za sve vjernike ovo čudesno iskustvo je drugačije i slijedi nakon iskustva novog rođenja.
Gospod je dolazak Duha svetoga smatrao veoma važnim da je rekao „…vama je bolje da ja odem, jer ako ne odem, Branitelj neće doći k vama. Odem li, poslat ću ga k vama“ Iv.17:7.

Saznajte više

Gospodnja večera

Gospodnju večeru je ustanovio sam Gospod, one večeri prije nego što je bio izdan (Lk.22:19; 1.Kor.11:23-34), ovaj spomen – obred nam pokazuje unatrag na Njegovu smrt na križu i pokazuje unaprijed na Njegov ponovni dolazak u oblacima i slavi. Gospodnja večera je zapovijed našega Spasitelja i spomen (Više…)

Saznajte više

Vodeno krštenje

Vodeno krštenje je izravna zapovijed našega Gospodina i Spasitelja – Isusa Krista (Mt.28:19), ono je namijenjeno za vjernike, to jest za one koji su se pokajali i obratili, a ne nevjernike, to jest za one koji i dalje ostaju živjeti u svojim grijesima. Vodeno krštenje označava pokop (Više…)

Saznajte više

Uslovi spasenja

Spasenje je moguće samo kroz milost i Kristovo djelo na križu, te živu vjeru u Gospoda Isusa Krista i istinsko pokajanje, obraćenje (Tit.2:11; Rim.10:13-15; Rim.5:1; Mt.20:28; Lk.19:10; Lk.24:47; 1.Iv.2:2; Ef.1:7; Heb.9:22). Spasenje je Božji dar čovjeku, ono je odvojeno od zasluga i dijela, ono se postiže po (Više…)

Saznajte više

Čovjek, njegov pad i otkupljenje

Čovjek, njegov pad i otkupljenje Čovjek je stvoreno biće, stvoreno na Božju sliku (Post.1:26-31) dobrim i pravednim, daleko iznad svih životinjskih stvorenja potpuno odgovornim za svako svoje i najmanje djelo, plaća za čovjekov grijeha je smrt (Rim.6:23). Čovjek je međutim svojevoljnim kršenjem Božje zapovijedi pao u grijeh (Više…)

Saznajte više

Jedan Bog

Do ispravnog shvaćanja i razumijevanja Boga može se doći isključivo na temelju Biblije – Svetoga Pisma. Vjerujemo da postoji samo Jedan pravi i živi Bog, koji je vječan, beskonačan u moći, mudrosti i dobroti, On je Stvoritelj svega, vidljivog i nevidljivog, i održavatelj svega (Rim.1:20, Kol.1:16). Kad (Više…)

Saznajte više

Riječ Božja – Biblija

Vjerujemo da je Sveto Pismo – Biblija i Staroga i Novoga zavjeta nadahnuta Riječ Božja.  Biblija nije kao i svaka druga knjiga – jedino je Ona: nadahnuta, nepogrešiva, vjerodostojna, mjerodavna, vječna, dostatna, i autoritativna Božja objava samoga sebe palom čovjeku. Sama Biblija tvrdi da je ona Riječ (Više…)

Saznajte više