Propovjedi

Pazi da ne promašiš cilj

Hebrejima 2:1-4 ”Zato treba da dobro pazimo na ono što smo čuli, da slučajno ne promašimo cilj.” Ljudi se uvijek skrivaju kada učine nešto loše i često to tumače krivnjom mračnih sila, odvojenosti uma i tijela i nalaze razne druge izgovore. Kada učine nešto dobro, tada žele (Više…)

Saznajte više

U Kristu Isusu nema osude

Poslanica Rimljanima 8:1-5 ”Sad, dakle,  nema više nikakve osude onima koji su u Kristu Isusu, jer zakon duha života u Kristu Isusu oslobodio me od zakona grijeha i smrti. Doista,  ono što je bilo nemoguće Zakonu, jer je zbog tijela bio nemoćan, ostvario je Bog; poslao je, (Više…)

Saznajte više

Duhovni čovjek se obnavlja

2. Poslanica Korinćanima, 4:16
“…Zato ne malaksavamo. Naprotiv, ako se i raspada naš vanjski čovjek, ipak se naš nutarnji čovjek obnavlja iz dana u dan.”

Saznajte više

Pentekost

Djela 1:4-5 ”Jednoć, dok je sjedio s njima za stolom, naloži im da se ne udaljuju od Jeruzalema, već da ondje čekaju obećanje Očevo, «obećanje za koje ste čuli od mene: Ivan je krstio vodom, a vi ćete domalo biti kršteni Duhom Svetim.”

Saznajte više

Neka bude Uskrs u tvome srcu!

Da, Uskrs je sjećanje na sretan događaj! Božić je bio sjećanje na dan kada se je rodio Božji Sin u ljudskom tijelu. Bilo je to veliko obećanje i nada  za čovječanstvo koje to nije u ono vrijeme moglo shvatiti. Veliki Petak je sjećanje na dan užasne muke, (Više…)

Saznajte više

Uskrsna poruka

Evanđelje po Marku 16:1-8: “Kada dođe subota, Marija iz Magdale, Marija, majka Jakovljeva, i Saloma kupe miomirisa da odu pomazati Isusa. I vrlo rano prvoga dana sedmice dođu na grob s izlaskom sunca. Među sobom su govorile: “Tko će nam odmaknuti kamen s vrata na grobu?” I (Više…)

Saznajte više

Njega slušajte

Kada god nešto u životu trebamo, uzmimo Bibliju. Ona će nas uputiti i poučiti. Ona će nas utješiti i pomoći nam. Kada kažem: Biblija, mislim na  Gospodina, Isusa Krista. O Njemu govori Biblija. On je ta draga, sveta Riječ, iz koje  crpimo snagu. Već je i psalmist (Više…)

Saznajte više

Svetost Kristovog tijela

1.Korinćanima 6:15 -20 ”Ne znate li da su vaša tjelesa Kristovi udovi? Hoću li otkinuti Kristove udove i učiniti ih udovima bludnice? Daleko od toga! Ili ne znate da onaj koji se s bludnicom združi s njom biva jedno tijelo, jer se veli: “Oboje će biti jedno (Više…)

Saznajte više

Kraljevstvo nebesko

Evanđelje po Mateju  13:47-48 ”Nadalje: kraljevstvo je nebesko slično velikoj mreži koja se baci u more i zahvati svakovrsne ribe. Kad se napuni, ribari je izvuku na obalu te sjednu i pokupe dobre ribe u posude, a rđave izbace.” Često se postavlja pitanje, kakav će biti kraj (Više…)

Saznajte više

Rast u svetoj vjeri

Judina poslanica  20 do 25 “Vi se, ljubljeni, naprotiv uzdižite na temelju svoje presvete vjere; molite se uz suradnju Duha Svetoga! Očuvajte sami sebe u ljubavi Božjoj, očekujući milosrđe našega Gospodina, Isusa Krista, za vječni život!” (Judina posl. 20. stih) Kao što je prorok rekao: On je (Više…)

Saznajte više