Propovjedi

Vanjski oblik pobožnosti

”Oni će sačuvati vanjski oblik pobožnosti iako su se odrekli njezine sile. I njih se kloni !” (2. Timoteju, 3:5)

Ovo poglavlje ( 2. Timoteju 1-4), Pavao započinje riječima: ”Ali ovo znaj: u posljednje će doba nastati teška vremena, jer će ljudi biti samoživi, lakomi, umišljeni, oholi, psovači, nepokorni roditeljima, nezahvalni, bezvjernici, bez ljubavi, nepomirljivi, klevetnici, razuzdani, neotesani, neprijatelji dobra, izdajnici, naprasiti, bahati, ljubitelji požude mjesto ljubitelji Boga.”  Najstrašnija osobina spomenuta je u četvrtom stihu:

”Oni će sačuvati vanjski oblik pobožnosti …”

Dokaze ispunjenja Pavlovih proročanskih riječi vidimo svuda oko sebe. Nikada u povijesti nije bilo više crkava s kršćanskim predznakom, no one ne pridonose kvaliteti duhovnosti. Naprotiv, čuvanje vanjskog oblika pobožnosti, u većini slučajeva, prevladava i istiskuje želju za istinskim, svježim duhovnim otkrivenjem i pozivom na obraćenje; na  živo vjersko djelovanje koje donosi plodove.

Najvažnije stvari koje se tiču ovog predmeta upoznali smo potankim ispitivanjem Pavlovog učenja.

Odricanje od Božje sile predstavlja temeljni uzrok skretanja s Kristovog puta! Grčka riječ arneomai koja je prevedena kao odricanje znači: odbiti, opirati se nečemu, ne priznati, prezirati. Protivnike Božje sile, Pavao uspoređuje s Janesom i Jambresom. Oni su bili nevaljali u vjeri, protivnici istine koji su se usprotivili Mojsiju. Svi oni koji slijede njihov loš primjer, doživjet će ovu sudbinu: ”Ali neće više napredovati, jer će njihovo bezumlje biti potpuno jasno svima, kako je bilo i one dvojice.” (9) Moramo odlučiti hoćemo li ostati u prijašnjem stanju ili ćemo se mijenjati u skladu s Božjom voljom. Vremena za predomišljanje i kolebanje nema! Krist dolazi uskoro! U kakvom duhovnom stanju će nas zateći ovisi ponajviše o nama. Zato, budimo vjernici Pavlovog kova i proslavimo Krista pobjedničkim vjerskim životom.