Propovjedi

Spasenje

Rimljanima 10:13

”Jer tko god zazove ime Gospodnje, spasit će se.”

Sveto pismo govori o mnogim temama, ali kada se propovijeda Evanđelje Isusa Krista, jedna je riječ neizbježna, a to je: spasenje. Tu se riječ ne može izbjeći, propustiti ili zanemariti, jer je upravo zato Isus i došao.

Pismo kaže da je Sin Čovječji došao da nađe i  spasi što je izgubljeno.

Kada je bio u domu Zakeja carinika, Nakon  što mu je Zakej priznao grijehe, Isus mu je oprostio i rekao:da je danas došlo spasenje ovoj kući.

Isus nije, kada je čuo njegovo priznanje, rekao da sada mora tri mjeseca moliti i hoditi na golim koljenima oko oltara i činiti pokoru, pa da će tek onda biti slobodan.

Je li tako Isus rekao ?

Ne, to Isus nije rekao. Tako samo ljudi govore.

I sam, nekoć u prošlosti dobio određenu pokoru, ali nisam bio oslobođen i doživio spasenje.

Ostao sam onakav kakav sam i prije bio.

Spasenje je oslobođenje. To znači biti potpuno čist i Krvlju Kristovom opran,  jer tko god zazove ime Gospodnje, taj će se spasiti.

Vrlo je lako priznati Isusu svoje grijehe i reći:

”Isuse, spasi me! Iskreno Te molim da mi oprostiš i da me oslobodiš mog grijeha!”

Spasenje nije zasluga, spasenje je milost!

Spasenje je dar. Imaš li taj dar?

Tko nema taj dar neka  bude slobodan to priznati jer Isus ima dovoljno da i njemu dade taj dar. Pismo kaže:

”Po milosti svojoj, spasi nas!”

Dakle, spasenje je milost! Spasenje treba doživjeti svaki čovjek koji želi živjeti zauvijek s Kristom.

Spasenje je, kako piše u Bibliji, za sad i za vječnost.

Ono je za vrijeme dok živimo na zemlji, ali i  za svu vječnost uz Krista. To je naš cilj i mi čekamo da to jednog dana doživimo. Ovo vrijeme je prolazno, ali se u vječnosti vrijeme ne mjeri i nije ograničeno.

Vječnost je bez početka i bez kraja. Vječnost nije ograničena ni vremenom ni prostorom. Naše spasenje je vječno.

Kada pogledamo na to, kako je onda nerazumno takvo bogatstvo i tako veliku milost Božju, koju ne moramo kupiti i platiti, koja nam se pruža kao dar, odbiti, ne zatražiti je i ne zavapiti  Gospodinu! Čitali smo da piše:

”Tko god zazove ime Gospodnje, spasit će se.”

Kada ja zazovem Gospoda:  ”Gospode!’ Gospod pita:”Što, sine?”,  ”Oprosti moje grijehe!”, kažem ja; ali to mora biti na temelju vjere u Boga, u Isusa Krista i  pokajanja. Tada će to On vrlo rado učiniti. Niti jedna propovijed Radosne vijesti ili Evanđelja, ne može proći bez riječi spasenja! Ako u nekoj propovijedi nema te riječi, onda je ta propovijed nejasna i nepotpuna. Spasenje se proteže od prve do zadnje stranice Biblije. Sve  govori o spasenju.  Istina da govori o kaznama i o sudovima.  Bog je u Starom Zavjetu kažnjavao mnogo puta i na stotine je tisuća ljudi iz svog naroda potukao i pobio.  Anđeo smrti je došao i pobio onoliko, koliko je Bog odredio, jer je bio nemilosrdan prema neposluhu i grijehu. Oni koji su se pokajali i odstupili od svog grijeha i priznali pred Gospodinom, bili su spašeni. Spasenje se neće vječno događati. Spasenje se dobiva u ono vrijeme dok živimo i dok Isus ne dođe, i to upravo za nas neznabošce. U 11:5 možemo pročitati: ”Neću vas držati u nejasnoći o tajni ovoj, da se ne bi oslanjali na vlastito mišljenje. Otvrdnuće jednog dijela Izraela  traje dok pogani ne uđu u punom broju.”

Dakle, otvrdnuće jednog dijela Izraela  trajati će tako dugo dok pogani,  ne uđu u punom broju. Mi ne znamo koliki je to broj, zato hvala Gospodu, za onog tko je već prizvao ime Gospodnje i doživio spasenje.  Nikada ne znamo kada će se upotpuniti taj broj, ali neki pokazatelji proročke riječi našeg Gospoda Isusa Krista nam govore o tome da će uskoro doći i da će se taj broj navršiti. Tada će se  Isus okrenuti svome narodu Izraelu. Njima će dati spasenje i oprostiti im grijehe. Pismo kaže: izbrisat;  onako  uzeti njihove grijehe kao što je i naše uzeo.  Kao što je našu zadužnicu pribio na križ i mi smo sada slobodni.  On je platio naš dug i sada smo slobodni.  Sada Isus Krist živi u mom i tvom srcu. Tako će se jednog dana dogoditi i sa Izraelom.

Malo dalje, u 26. stihu čitamo:

”Kada to bude, sav će se Izrael spasiti, kako stoji pisano: «Od Siona će doći Osloboditelj; on će udaljiti bezbožnost od Jakova.’

To će se dogoditi, ali ne još sada. Sada se tamo događaju strahote, ratovi , ubojstva, osvete: zlo za zlo, zub za zub, glava za glavu, pa čak i tri za jednu i još mnogo toga.  Kao što kaže, da kada uđu pogani u punom broju, i kada se to desi, tada će se sav Izrael spasiti, jer će od Siona doći Osloboditelj i On će spasiti Jakova.

Tko je taj koji će doći od Siona? Isus! On će doći, a oni će ga prepoznati i priznati.  On će doći, jer drži zavjet dat njihovim očevima: Abrahamu, Izaku i Jakovu. Bogu hvala da  riječ Božja i nama govor,i i da nas Isus zove. Isus nas upućuje da će se, dok traje milost Božja,  spasiti tko god zazove ime Gospodnje. Imaš li ti to iskustvo? Slava Gospodu ako ga imaš, ali onaj koji ga nema, može ga dobiti! Može ga imati ovog trena, Spasenje se događa onog trena kada je naše srce slomljeno i kada se kajemo i priznamo pred Gospodinom naše grijehe. Tada dobivamo milost: oproštenje i oslobođenje.  To je spasenje! Ima još mnogo toga što je zapisano i što je još uključeno u naše spasenje da bismo ga mogli doživjeti.

”I ovaj moj Savez s njima ispunit će se kad im uzmem grijehe.”

Taj Savez  koji je učinio sa Abrahamom, Izakom i Jakovom, će se ispuniti  kada im uzme grijehe! Dalje kaže:

”S obzirom na Radosnu vijest oni su doduše neprijatelji radi vas”, kaže apostol.

Njemu je tako bilo otkriveno. Oni su neprijatelji Kristovi, radi nas, kaže apostol.

”…ali s obzirom na izbor oni su ljubimci – zbog otaca,”

Znate  li što to znači kada je netko ljubimac?

Već mi je netko predbacio da imam ovog ili onog ljubimca, ali nije tako. Možeš s nekim surađivati više a s nekim manje, ali mi ne smijemo praviti razlike.

Izraelci su ljubimci radi otaca.

Zašto smo mi Božji ljubimci? Radi Isusa,  braćo i sestre, kojeg smo vjerom primili i doživjeli spasenje svoje neumrle duše!

”… jer su neopozivi Božji darovi, i poziv. Baš kao što ste vi nekoć bili  neposlušni Bogu, a sada ste postigli milosrđe zahvaljujući njihovoj neposlušnost, tako su i oni  sada postali neposlušni zahvaljujući milosrđu prema vama, da i oni postignu milosrđe. Bog je naime zatvorio sve ljude u neposlušnost da im se svima smiluje.”

Bila je to jasna Riječ. On govori da milost neće trajati za uvijek i da onaj koji će možda biti još živ na ovom svijetu, možda neće imati tu mogućnost da zazove ime Gospodnje i bude spašen, jer će  milost prestati, kada uđe potpuni broj neznabožaca.

Koji su to brojevi? Koliko ih se još može spasiti?

Shvaćaš li, da ti, ako još nisi spašen, možeš ući još danas u taj broj i doživjeti spasenje; da možeš imati sigurnost da si dobio vječni Život, ako zazoveš ime Gospodnje?

U Pismu također piše:

”Ali kako će zazivati onoga u koga nisu vjerovali? Kako li će vjerovati u onoga, za koga nisu čuli? Kako li će čuti ako im se ne propovijeda?”

Dakle to je jedan proces. Mora se propovijedati i svjedočiti, da bi čuli; moraju čuti da bi povjerovali.

Nisu  propovjednici samo oni koji govore sa propovjedaonice. I ti govori i budi propovjednik i svjedoči na svakom mjestu, da bi ljudi čuli Radosnu vijest, Gospodina Isusa Krista.

Dok ne čuju i ne saznaju ne mogu niti prizvati.

Tek kada smo čuli i kada nam se Božja riječ rastumačila, kada nas je Duh Sveti uvjerio u našu grešnost i kada se naše srce slomilo silom Božje riječi, onda smo prizvali Njegovo ime i onda smo doživjeli spasenje!

Je li to istina? Je li to naše iskustvo, braćo i sestre?

Možemo li to i drugima kazati da bi i oni čuli, znali,  vjerovali i bili spašeni kako to Pismo kaže?

”Kako li će propovijedati ako nisu poslani?

Kako  su krasne noge onih koji nose Radosnu vijest.”

Nosiš li i ti Rdosnu vijest o spasenju čovjeka grešnika?

Nema veće i bolje vijesti od ove.

Danas se čuju samo loše vijesti i strašni događaji, ali kada slušaš Božju riječ i čitaš Bibliju, saznaješ Radosnu vijest.

Ima li još uvijek izlaz za grešnika? Ima!

Pismo kaže da ne budemo tvrda srca i da još dok današnji dan traje, prizovemo Isusa Krista, da bi doživjeli spasenje duše i oslobođenje od sile grijeha.

Ima mnogo grijeha i načina da se sagriješi, ali nas Isus može od svega osloboditi!

Možda te sotona optužuje i kaže  da si ti najveći grešnik i da ti Bog neće oprostiti, ali on laže!

Što je veći grijeh, to je milost Božja veća.

Nema grijeha kojeg Isus ne može oprostiti i krv Kristova oprati da tvoja duša bude čista. Da te sotona više ne optužuje.

Bog te ne optužuje. To čini sotona! Pismo kaže u poslanici Efežanima, da postoji kaciga spasenja za našu glavu.

Kaciga spasenja čuva naše misli od zla, kao što kaciga čuva glavu ratnika.

Kada sotona dođe sa takvim mislima, a naši su grijesi oprošteni, jer smo doživjeli spasenje, onda ta misao kojom nas on  optužuje udara u kacigu i odbije se od nje.

Više nema utjecaja na nas jer znamo što  Božja  riječ kaže.

”Idi od mene sotono!”

Nema nikoga tko može optužiti one koji vjeruju u Boga. Zar Bog, koji je pravda. Isus Krist koji je umro i uskrsnuo radi nas, zar da nas On optuži?

On je pobijedio sotonu i zato kada govori o oružju vjernih, kaže da je kaciga spasenja za našu glavu da nas strijele zloga ne mogu pogoditi i optuživati.

On može nabrajati cijelu listu prošlih grijeha i optuživati, ali mi znamo da nam je već oprošteno i da ih je Isus bacio u more zaborava.

Kada nas Duh Sveti upozori na to, mogli bismo skakati od veselja i slaviti Gospoda, jer su naši grijesi u dubini morskoj.

Mi smo pentekostalci i ne možemo biti tihi niti u molitvi niti kada govorimo. Glasno svjedočimo i propovijedamo, da nas ljudi čuju.

Kada saznamo i doživimo istinu Božju, radujemo se i kličemo: aleluja!

Bog je bacio naše grijehe u more zaborava, a mi?

Imamo li nekoga čijih se grijeha sjećamo?

Mi zazivamo Gospodina da oprosti pa smo i mi i svaki od nas, dužni da oprostimo.

Ne samo da oprostimo već i da zaboravimo.

Mnogi ljudi kada govore o zlu koje se dogodilo u posljednje vrijeme kažu da je to nemoguće zaboraviti.

Čovjek čovjeku oprašta ali se uvijek sjeća onoga što mu je nažao učinjeno.

Samo Bog zaboravlja.

Sveznajući Bog više ne spominje naše grijehe pa i mi trebamo  prestati spominjati tuđe pogreške i nama načinjenu nepravdu. Tek kada  poslušamo Božju riječ  –  zaboravljamo.

Kao što je Bog u Kristu nama oprostio, tako moramo i mi opraštati.

Ako to ne možemo sami, predajmo našu nemoć da oprostimo, Isusu.

Predajmo sve i svaku našu nemoć s punim povjerenjem Isusu.

On će nam, ako to iskreno zatražimo, oprostiti naše grijehe i osloboditi nas sile grijeha, da ih ponovo činimo.

Više nećemo morati robovati onome što nas razdvaja od vječnog spasenja.

Onaj koji to još nije zbog neznanja ili iz bilo kojeg razloga učinio, neka zazove ime Gospodnje i bit će spašen!

Amen!