Propovjedi

Božja Riječ u nama

Kološanima, prvi dio 3:16: “Neka riječ Kristova obilno stanuje u vama.”

Apostol piše Kološanima i između ostalog traži, da riječ Kristova obilno stanuje u njima, a to vrijedi i za sve nas, za sve ljude i za sva vremena.

On kaže obilno. Što to znači: obilno?

Ja mislim da znamo kada nečim obilujemo, kao i kada oskudijevamo u nečem.

Uvijek je lakše živjeti, gospodariti, pa čak i dijeliti, kada imamo obilno, nego kada imamo oskudno.

Naravno, djeca Božja neće dozvoliti, pa i onda kada imaju  oskudno, da ukoliko je netko još oskudniji, gladuje i bude gol.

Što se riječi Božje tiče, jer je u njoj život, i jer je ona silna i djelotvorna, dobro je i blagoslovljeno, da ona obilno stanuje u nama.

Nekada pjevamo pjesmu o tome da Isus nosi teret cijelog svijeta na svojim plećima i da će tebe brate i sestro ponijeti.

Ponijet će i tebe i mene, dakle, sve nas!

Može li to Isus?

Nešto bih napomenuo u svezi toga.

Mi imamo probleme. Kada smo bolesni, to je veliki problem. Ako smo spašena djeca Božja, zašto da budemo bolesni? Je li to volja Božja?

Jesmo li se molili da Gospod iscijeli nas ili našu djecu? Djeca još ne znaju kako mogu ozdraviti, ali je naša dužnost da potičemo djecu da se mole ili da za njih tražimo molitvu.

Isus će učiniti! Gospodin će učiniti. Možda neće uvijek učiniti odmah i na način na koji mi to očekujemo, već na svoj način, koji je uvijek najbolji. On vidi i ono što mi ne vidimo i već unaprijed čini što je za nas najbolje.

Kada i ne učini odmah, On odmah daje svoju pomoć i utjehu. Možda se situacija ne mijenja, ali dobivamo snagu da izdržimo i ne padamo u očaj ili beznađe.

Zar nije rekao u Iv. 15:7

“Ako ostanete u meni i ako moje riječi ostanu u vama, tražite što god hoćete i bit će vam.”?

Je li to istina? Vjerujemo li mi to?

Pa zašto da onda patimo i imamo probleme?

Neka svatko sebe u molitvi preporuči Gospodinu. Neka traži crkvu da za njega molimo i Gospodin će učiniti.

Ja tako vjerujem. Vjerujem Božjoj svetoj riječi!

Isus može sve!

Njemu je jednako oprostiti, spasiti ili iscijeliti. Je li to moguće Isusu? Pa zašto da onda bolujemo? Neka nam dragi Gospod pomogne da budemo zdravog duha i zdravog tijela.

Gledajmo na svetu Božju riječ, koja je istinita.

Kad ona obilno stanuje u nama, našem srcu i našem životu, onda je to već gotovo da, i amen!

Mi ćemo zamoliti a Isus će učiniti.

Zašto je potrebno da obilujemo Riječju?

Ne oskudno, ne malo!

Znate, kada treba neki problem riješiti, nešto kazati ili proučiti, već sam čuo braću i sestre da kažu:

”Ja to ne znam ili ja to ne mogu! To nije moj posao!”

Zašto ne možemo? Zato jer Riječ nije obilno u nama! Ako jeste u nama, tada ćemo na temelju Božje riječi znati i moći riješiti svaki problem, razumjeti, prosuditi ili popraviti.

Učinit ćemo upravo tako, kako je Božja volja. To je moguće samo zato jer je Božja riječ obilno u nama, i daje nam to znanje. Bog ne želi da budemo u neznanju!

Tamo gdje je neznanje, narod propada! Zbog neznanja događaju se mnoge stvari koje nisu Bogu po volji.

Vidimo da je potrebno, ne samo da znamo Riječ, već da je živimo i prakticiramo.

Kada se pojavi potreba da pomognemo nekome tko ne poznaje Riječ, moći ćemo mu pomoći.

Dalje kaže:

“Poučavajte i opominjite jedan drugoga sa svom mudrošću.”

Kada želimo nekoga poučiti ili opomenuti, nećemo ga napasti strogim i goropadnim riječima, već ćemo mu u ljubavi kazati ono što treba. Drugim riječima, popravljat ćemo jedni druge, kao što Pismo kaže.

To je ta mudrost. To nije s toga da bismo pokazali da smo pametni dok drugi to nisu, već postupamo sa svom mudrošću Božje nauke.

To je razlog i potreba da Riječ prebiva obilno u nama.

Druga stvar koja treba među nama doći do izražaja, jeste kako dalje piše:

“Na poticaj milosti pjevajte Bogu u svojim srcima, psalmima, hvalospjevima i nadahnutim pjesmama.”

Pjevajte Bogu!

Kada smo ispunjeni Božjom riječi, onda naše srce drhti. Jedva  čekamo da riječi hvale, slave ili pjesme iziđu iz nas. Onda nismo kruti, bez radosti, već jedva čekamo da nam se pruži prilika da slavimo Gospodina.

Posebno u Zajednici, gdje imamo slobodu.

Možda nemamo slobodu na ulici, na radnom mjestu ili u svome domu, jer je dio vjeran a dio nevjeran pa ih smeta i izaziva naše klicanje i slavljenje Gospodina Isusa Krista.

U Zajednici imamo punu slobodu.

Ako smo obilno ispunjeni Duhom Svetim, ako otvorimo svoje srce, te ako to učinimo i ja i ti,  svi mi, onda će Božje pomazanje sići na nas.

Hvala Ti Gospode za divnu milost Tvoju!

To obilje milosti Gospod koristi da bismo bili djelotvorni u Njegovome radu.

Zato čitajmo Božju riječ!

Neka ona obiluje u nama, da bismo ispunjeni njome, rasli u vjeri i mogli pomagati vjernima i nevjernima.

Poučavajmo i opominjimo jedni druge i to onako kako Sveto pismo kaže:

”Sa svom mudrošću.” Amen.