Propovjedi

Kakav je čovjek pred Bogom

Sto se tiče odnosa prema Bogu, razlikujemo sljedeće vrste ljudi: ravnodušni, zalutali, nevjerni, samo pravedni i sretni.

Ravnodušni

Oni žive ne misleći na svršetak svog života. Ne misle ni na što drugo osim kako što bolje uživati, obogatiti se i osigurati si ugodnu starost.
Svakom takvom Bog upućuje ovo ozbiljno upozorenje: ”Luđače! Još noćas duša će se tvoja zatražiti od tebe! A to što si pripravio, čije će biti?” (Evanđelje po Luki, 12:20). Možeš li nakon ovakve opomene ostati ravnodušan?! Ako se to i ne ostvari slijedeće noći, svejedno ti se može dogoditi da s ovoga svijeta odeš bez ikakve najave.
”Bog nam govori jednom i dva puta, ali čovjek na to pažnju ne obraća.” (Knjiga o Jobu, 33:14).

Zalutali

Neki od zalutalih pripadaju raznim religijama i sektama, te smatraju da su pronašli istinu. Vođe su im pod vodstvom sotone i Bog za njih kaže da su: ”slijepi vođe slijepaca; a ako slijepac slijepca vodi, obojica će u jamu pasti.” (Evanđelje po Mateju, 15:14). Što reći u pogledu toga?
Razmisli malo koga ti slijediš!
Drugi pak oklijevaju; religiozni su, ali lutaju od jedne do druge skupine – a takvih je skupina u podijeljenom kršćanstvu sve više i više. Ne znaju kome bi se pridružili, u sve sumnjaju i nemaju ni sigurnost ni pravi mir. – Što reći takvima?
”Čitaj Bibliju s molitvom. Jedino u je njoj svjetlost i ona će biti ‘svjetiljka tvojoj stazi’.’ (Psalam 119:105). Ona će te obasjati u sveopćoj zbrci ljudskog nadmudrivanja.”
Isus je rekao: ”Ja sam Pastir dobri … Ovce moje glas moj slušaju; ja ih poznajem i one idu za mnom; ja im dajem život vječni ”. (Evanđelje po Ivanu, 10:11, 27 i 28).
”Da, ovce idu za njim jer poznaju glas njegov. Za tuđincem nipošto neće ići .”(Biblija, Evanđelje po Ivanu, 4. poglavlje, stihovi 4 i 5).

Nevjerni

To su bezumnici! Smatraju da su sunce, mjesec i bezbrojne zvijezde nastali sami od sebe, a da su se živa bića i biljke razvili od nižih vrsta prirodnim odabirom.
Razvili su teorije koje su same po sebi čudne, a još su čudnije ako ih se međusobno usporedi. Njima su sve biblijske istine besmislene i odbacuju ih; ali jednu će ipak morati prihvatiti i pokoriti joj se. Ona glasi: ”Jer je određeno ljudima jedanput umrijeti, a nakon toga – sud ”. (Hebrejima, 9:27)

Samopravedni

Pouzdaju se u sebe same, u svoja djela i u svoje dobro vladanje. Zadovoljni su svojim djelima jer ih mjere ljudskim mjerilom, a ne Božjim. Na jednu stranu zamišljene vage gomilaju sva svoja dobra djela, a na drugu stave tek poneki grijeh i prijestup. Ali Božja vaga je drugačija.
Ona je točna i na njoj nema mjesta za našu pravednost, koja je u Božjim očima: ”kao prljava haljina” (Izaija, 64:6) Na toj vagi nalazi se sve ono sto skrivamo: najskrivenije misli našega srca i naše zle misli zbog kojih smo jednako krivi kao i zbog samih zlih djela.
Kako je samo ohola i licemjerna naša narav! U kakvoj je suprotnosti u odnosu na Božju narav!
Što vise budemo spoznavali svoju grešnost, to više ćemo shvaćati Njegovu beskrajnu ljubav koja nas je spasila i po kojoj nas On želi uvijek imati kod sebe.

Sretni

To su oni koji vjeruju. Spoznali su svoje grešno stanje i povjerovali u savršenost Isusova djela. Znaju da se tom djelu ništa ne može dodati. Zato mogu uskliknuti:
”Opravdani dakle vjerom, u miru smo s Bogom po Gospodinu našem Isusu Kristu!” (Rimljanima, 5:1)
To je prekrasno! Bog ih vidi u Kristu! On ih ljubi kao što ljubi Njega.
Takvima su upućene riječi:
”Radujte se uvijek u Gospodinu.’
To je božanska radost, vječni mir u duši:
”neizreciva i proslavljena radost ”. (1. Petrova poslanica, 1:8)
”Ali bez vjere nemoguće je ugoditi Bogu.” (Poslanica Hebrejima, 11:6) i imati božansku radost.

Imaš li ti vjeru koja ugađa Bogu?

Ako li nemaš, tada je možeš steći tako da zamoliš Gospodina da ti je podari. “Ali”, reći ćeš, “kako da ga to zamolim kad sam grešan i živim daleko od Njega?”
U Svetom Pismu On je rekao: “tko god zazove ime Gospodinovo – spasit će se” (Poslanica Rimljanima 10:13). Izraz “tko god” svakako uključuje i tebe.
Pokaj se, to jest, reci Bogu da ti je istinski žao zbog svih grijeha koje si počinio (počinila), zamoli ga da ti oprosti i pomogne da vise ne griješiš. Priznaj mu da nisi sposoban (sposobna) spasiti sâm sebe. Reci mu da prihvaćaš činjenicu da je Isus prolio svoju krv na križu i time, umjesto tebe, platio za tvoje grijehe. Zatim zamoli Gospodina Isusa Krista da te spasi, uđe u tvoj život i da te promijeni.