Pojam obraćenja

Utjecaj obraćenja na novo rođenje

Ako nije došlo do novog rođenja, čovjek se nije (u potpunosti i Biblijski) obratio i kao takav – neobraćen i/ili djelomično obraćen – čovjek se ne može oslanjati na Gospoda Isusa Krista, očekivati od Njega blagoslove u svom zemaljskom životu i imati utjehu, nadu i sigurnost spasenja.

Teolog David D. Duncan je rekao: „Kada se ljudi pokaju, uzvjeruju u Gospodina Isusa, prime ga kao svog Spasitelja i obrate se, rađa se njihov duhovni život i odnos s Bogom.  To je tre-nutna nadnaravna promjena koju Sveti Duh proizvodi u životu onoga tko se pokajao, uz vje-rovao i obratio Bogu.“

Sveti Duh je taj koji čovjeka potiče na pokajanje i uvjerava ga o zabludi, jača mu vjeru u Boga i na kraju potiče ga na obraćenje – da se obrati Bogu.  I tada, kada shvati svoje jadno stanje bez Boga, uzvjeruje, pokaje se i obrati, tada ga Bog nanovo rađa, a novo rođenje je dokaz da je netko ispunio uvijete biblijskog obraćenja.

U neobraćenom čovjeku ne prebiva niti Božja riječ,  a kamoli Božji Sveti Duh.  Sveti Duh ne može prebivati u prljavom i grešnom čovječjem „srcu“.

Dr. Billy Graham je rekao da „Novo rođenje znači roditi se u Božjoj obitelji.  Da bismo stigli u nebo, u Božju prisutnost i Njegovu obitelj, Isus nam je rekao da se moramo obratiti….  Nije to čovjekovo mišljenje već Božje.

Isus je rekao; „Zaista kažem vam, ako se ne obratite i ne postanete kao mala djeca, sigurno nećete ući u kraljevstvo nebesko“ Matej 18:3.

Obraćena osoba je ona osoba kojoj je omogućen pristup u nebo.  Ona osoba koja ne živi više po starom načinu života – već po Božjoj volji.

Obraćena osoba je ona osoba koju vodi Duh Božji – ona neminovno ima i plod Duha u svom životu. Ne kažem plodove već „plod Duha“  – a ne tijelo i stari način života.

Obraćen i nanovo rođen čovjek ima goruću ljubav prema Bogu.  Središte njegova života sada je Bog, a ne on sam.  Božja ljubav se izlila u njegovo srce preko Svetog Duha (Rim.5:5) i on tom ljubavlju uzvraća (1.Iv.4:19).

Onaj koji je istinski (obraćen i) nanovo rođen ne ljubi samo Boga koji mu je dao novi život (kad se obratio) nego i svoje bližnje (1.Iv.4:21; 5:2).  Ova međusobna ljubav je najveći dokaz da je stara narav umrla, te da vlada nova – Božja narav.  Kao što je rekao apostol Ivan „mi znamo da smo prešli iz smrti u život, jer ljubimo braću“ 1.Iv.3:14.

Božji Sveti Duh pomaže čovjeku da živi novim životom – koji je ugodan Bogu – te da živi na ovoj zemlji kao obraćen čovjek, koji živi već sada (na ovoj zemlji) s Kristom i koji će uskoro trajno živjeti s Kristom u njegovoj slavi kad se On pojavi.