Pojam obraćenja

Pojam obraćenja – zaključak

Imajući u vidu postavljene ciljeve te analizirajući navedenu tematiku može se zaključiti da je biblijsko obraćenje neophodno i suvremenom čovjeku.  Bog kroz svoju pisanu Riječ i svog dragog Svetog Duha uvjerava suvremenog čovjeka da živi u grijehu i nikako ga ne želi ostaviti kao takvog, već mu (Više…)

Saznajte više

Daljnji život obraćene osobe – život u posvećenju

Vjerujemo da je Božja volja i naredba da daljnji život obraćene i spašene osobe bude život u posvećenju.  On od nas upravo to traži, ništa manje i ništa više od toga.  Budimo svjesni da bez obraćenja i posvećenja sigurno nitko neće imati dijel pri Kristovom drugom dolasku (Više…)

Saznajte više

Potreba obraćenja suvremenog čovjeka

Bez obzira što je u današnje vrijeme, u dvadeset i prvom stoljeću, ako bismo tako mogli reći, popularno ili moda biti obraćen kršćanin i govoriti „jednom spašen zauvijek spašen“ je krivo mišljenje i kriva nauka, koja je u suprotnosti s Božjom Riječi. U Novozavjetno vrijeme – sam (Više…)

Saznajte više

Utjecaj obraćenja na novo rođenje

Ako nije došlo do novog rođenja, čovjek se nije (u potpunosti i Biblijski) obratio i kao takav – neobraćen i/ili djelomično obraćen – čovjek se ne može oslanjati na Gospoda Isusa Krista, očekivati od Njega blagoslove u svom zemaljskom životu i imati utjehu, nadu i sigurnost spasenja. (Više…)

Saznajte više

Odnos između pokajanja i vjere

Teolog Stjepan Domačević je rekao: „samo obraćenje povezuje i pokajanje i vjeru.  To je jedinstven čin koji se može sagledati s dvije strane, kao okretanje od grijeha (pokajanje), i okretanje k Bogu (vjera)“. Također i dr. David D. Duncan je potvrdio i rekao da je obraćenje „usko (Više…)

Saznajte više

Narav obraćenog čovjeka

Kao što se za svaku osobu može reći da ima neku određenu narav (urođenu ili stečenu kroz neko vrijeme) tako se i za obraćenu osobu može reći da ima novu narav, to jest Božju narav i plod te nove naravi. Dr. Billy Graham u svojoj knjizi „Mir (Više…)

Saznajte više

Biblijsko obraćenje

Obraćenje je čin kojim se čovjek okreće od grijeha, a obraća Gospodinu Isusu Kristu, tražeći oproštenje grijeha.  Posljedica toga je spasenje i oslobođenje od grijeha i od kazne za grijeh.  To je subjektivni odgovor na Božju odlučujuću intervenciju u čovjekovu životu. Uočljivo je, kada dođe do obraćenja (Više…)

Saznajte više

Što čovjek dobiva obraćenjem?

Čovjek u samom trenutku obraćenja postaje dio Božje porodice, kao što apostol Ivan kaže: „sada smo djeca Božja“ 1.Iv.3:2. U trenutku obraćenja Bog daje novi život: „život vječni i taj je život u Njegovu Sinu.  Tko ima Sina, ima život.“ 1.Iv.5:11-12. Čovjeku se pruža prilika da prihvati (Više…)

Saznajte više

Osvjedočenje o grijehu

Riječ Božja nam otkriva kada je Bog u samome početku stvorio čovjeka, da je čovjek bio savršeno biće, stvoreno pravednim i dobrim (Post.1:26-31), sve do neposlušnosti i pada u grijeh. Od čovjekovog pada u grijeh još u Edenu (Post.3:1-24), njegova, to jest čovjekova jedina nada za izbavljenje (Više…)

Saznajte više

Božja milost

Čovjekovo spasenje se temelji na Božjoj ljubavi prema palom – grešnom čovjeku i Njegovoj milosti, to jest pruženoj prilici za spasenje.  Iako je svaki (neobraćeni) čovjek po svojoj prirodi iskvaren i grešan, kao što je sam Bog rekao „svi skrenuše zajedno, svi se pokvariše: nitko da čini (Više…)

Saznajte više