O Bibliji

Zašto čitati Stari zavjet?

Čitajući Stari zavjet možemo mnogo toga saznati i naučiti. To je ne samo povijest Izraelskog naroda, već i Božje Očinsko srce koje je kroz tisućljeća nastojalo zadobiti poslušnost onih, koje je sebi izabrao.

Njegova pravednost je jednaka milosti, jer da nije tako silna, odavno bi ga istrijebio, kao mnoge neznabožačke narode. Svaki događaj dat nam je za pouku i primjer. Oni su imali Zakon i znali su što ne smiju, ali nisu imali snagu da to ostvare.

U Novom zavjetu Isus Krist nije čovjeku, koji se pokaje, dao samo oproštenje, već ga je i oslobodio da ne mora više griješiti. Poslao je Duha Svetog kao Pomoćnika i Branitelja, pa je čovjeku moguće da se silom Duha Svetog odupre napasti i namjerno više ne griješi.