O Bibliji

Pravilo života

Jedan mladić dobio je od svoje majke Bibliju, i ubrzo zaboravio na taj njezin dar. Nakon majčine smrti i dugog lutanja u životu, opet je tu knjigu držao u svojim rukama. Otvorio ju je i duboko potresen pročitao posvetu koju mu je napisala: “Ova knjiga odvojit će te od grijeha, ili će te grijeh odvojiti od Biblije.” Sva zla dolaze od grijeha, i zato je Biblija najbolja zaštita od grijeha i izvor svakoga dobra. Majka je znala da je Biblija potrebna njezinom sinu. I apostol Ivan posvetio je Bibliju mladeži ovim riječima: “Mladići, pišem vama, jer ste jaki, jer je u vama riječ Božja i jer ste pobijedili zloga.” (1. Iv 2,14).

Božja riječ daje silu kojom se pobjeđuje zlo.

Snaga mladića i čednost djevojaka,

poštenje i čestitost ljudi i žena,

mladih i starih,

počivaju u biblijskim pravilima.

Ona kaže:

“Kako će mladić čistim sačuvati put svoj? – Čuvajući riječi tvoje.”

Kako će se moći vladati po Božjim riječima?

Psalmist odgovara:

“u srcu pohranih riječ Tvoju, da protiv tebe ne sagriješim.”

(Ps 119:9)