Osnove vjerovanja

Vjerovanje – Dodatak B

Očenaš

„Kad se molite, ne izgovarajte isprazne riječi kao pogani, koji umišljaju da će biti uslišani zbog svoga nabrajanja.  Nemojte ih, dakle, oponašati, jer i prije nego ga zamolite, zna Otac vaš što vam je potrebno.  Stoga vi molite ovako:

Oče naš, koji jesi na nebesima!

Sveti se ime tvoje!

Dođi kraljevstvo tvoje!

Budi volja tvoja, kako na nebu tako i na zemlji!

Kruh naš svagdašnji daj nam danas!

I oprosti nam duge naše kako i mi opraštamo dužnicima svojim!

I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla!“ Amen!

Mt.6:7-13.

Deset Božjih zapovijedi

Čuj Izraele!

„Ja sam Jahve, Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje egipatske, iz kuće ropstva. Nemoj imati drugih bogova uz mene.

Ne pravi sebi lika ni obličja bilo čega što je gore na nebu, ili dolje na zemlji, ili u vodama pod zemljom.  Ne klanjaj im se niti im služi.  Jer ja, Jahve, Bog tvoj, Bog sam ljubomoran.  Kažnjavam grijeh otaca – onih koji me mrze – na djeci do trećeg i četvrtog koljena, a iskazujem milosrđe tisućama koji me ljube i vrše moje zapovjedi.

Ne uzimaj uzalud imena Jahve, Boga svoga, jer Jahve ne oprašta onome koji uzalud izgovara ime njegovo.

Sjeti se da svetkuješ dan subotni.  Šest dana radi i obavljaj sav svoj posao.  A sedmoga je dana subota, počinak posvećen Jahvi, Bogu tvojemu.  Tada nikakva posla nemoj raditi: ni ti, ni sin tvoj, ni kći tvoja, ni sluga tvoj, ni sluškinja tvoja, ni živina tvoja, niti došljak koji se nađe unutar tvojih vrata.  Ta i Jahve je šest dana stvarao nebo, zemlju i more i sve što je u njima, a sedmoga je dana počinuo.  Stoga je Jahve blagoslovio i posvetio dan subotni.

Poštuj oca svoga i majku svoju, da imadneš dug život na zemlji koju ti dâ Jahve, Bog tvoj.

Ne ubij!

Ne učini preljuba!

Ne ukradi!

Ne svjedoči lažno na bližnjega svoga!

Ne poželi kuće bližnjega svoga!  Ne poželi žene bližnjega svoga; ni sluge njegova, ni sluškinje njegove, ni vola njegova, ni magarca njegova, niti išta što je bližnjega tvoga!“

Izl.20:2-17 (usporedi s Pnz.5:1,6-21)

Najveća zapovijed

„Ljubi Gospodina Boga svoga, svim srcem svojim, svom dušom svojom, svom snagom svojom i svom pameću svojom a svoga bližnjega kao samoga sebe!“

Lk.10:27

Nova zapovijed

„Novu vam zapovijed dajem: Ljubite jedan drugoga; kao što sam ja ljubio vas, ljubite i vi jedan drugoga.  Ako imadnete ljubavi jedan prema drugome, po tome će svi upoznati da ste moji učenici.“

Iv.13:34-35

„Kad bih ljudske i anđeoske jezike govorio a ljubavi ne bih imao, bio bih mjed što ječi, ili cimbal što zveči.  Kad bih imao dar proricanja i znao sve tajne i sve znanje; kad bih imao i puninu vjere, tako da bih brda premještao, a ljubavi ne bih imao, bio bih ništa.  Kad bih na hranu siromasima razdao sve svoje imanje, kad bih tijelo svoje predao da se sažeže, a ljubavi ne bih imao, ništa mi koristilo ne bi.“

1.Kor.13:1-3

„Ljubav  je strpljiva, ljubav je dobrostiva; ljubav ne zavidi, ne hvasta se, ne oholi se.  Nije nepristojna, ne traži svoje, ne razdražuje se, zaboravlja i prašta zlo; ne raduje se nepravdi, a raduje se istini.  Sve ispričava, sve vjeruje, svemu se nada, sve podnosi.“

1.Kor.13:4-8

Isus – put spasenja

Vjerujemo da je Isus: jedini i pravi Put, jedina Istina i jedino On zna kako da grešan čovjek dođe do Boga.  Jedino On zna kako čovjek može postići: ispunjen i sretan život – život po Božjoj volji, vječni život.  On je tvrdio da je jedino On pravi „put, istina i život“, te da nitko ne može doći – u Nebo – k Ocu, osim po Njemu i kroz Njega – kroz Krista.

Iv.14:6

Vjerujemo da je jedino Isus Krist Spasitelj i Gospod.  On je jedina vrata koja vode do Oca (Iv.10:7).  Jedino je On svjetlost svijeta (Iv.9:5).  Tko ide za Njim ne hodi u tami, ne spotiče se, već ima – svjetlost koje vodi u život – svjetlost života (Iv.8:12).

„Spasenja nema ni po jednom drugom, jer je pod nebom to jedino ime (ime Isus) dano ljudima po kojem nam se treba spasiti“.

Dj.4:12

„Jedan je Bog, jedan je posrednik između Boga i ljudi: čovjek Krist Isus koji dade samoga sebe kao otkup mjesto sviju.“

1.Tim.2:5-6

Novi život s Kristom

„Dakle, ako ste uskrsnuli s Kristom, tražite ono što je gore, gdje se nalazi Krist sjedeći Bogu s desne strane!  Svraćajte misao na ono što je gore, ne na ono što je na zemlji, jer ste umrli i vaš je život sakriven s Kristom u Bogu!  A kad se pojavi Krist, vaš život, tada ćete se i vi s njim pojaviti zaodjenuti slavom.“

Kol.3:1-4 (usporedi s Ef.4.1-6:9; Kol.3:5-4:9)

Život po Duhu

„Velim, živite po Duhu pa sigurno nećete udovoljavati požudi tijela, jer tijelo žudi protiv duha, a duh protiv tijela.  Da, to se dvoje međusobno protivi….  Ali, pustite li Duha da vas vodi, niste više pod zakonom.

Poznata su dijela tijela.  To su: bludnost, nečistoća, raspuštenost, idolopoklonstvo, vračanje, neprijateljstva, svađa, ljubomornost, srdžba, sebičnost, razdori, strančarenja, zavisti, pijanke, razuzdane gozbe i ovima slična, na koje vas unaprijed upozoravam, … oni koji čine takva dijela neće baštiniti kraljevstva Božjega.

Naprotiv, plod  su Duha: ljubav, radost, mir, strpljivost, blagost, dobrota, vjernost, krotkost, uzdržljivost.  Protiv ovih ne postoji zakon.

Oni koji pripadaju Kristu Isusu razapeli su svoje tijelo s njegovim strastima i požudama.  Ako imamo život po Duhu, slijedimo Duha!  Ne težimo za taštom slavom!  Ne izazivajmo jedan drugoga!  Ne zavidimo jedan drugomu!“

Gal.5:16-26

Zlatno pravilo

Sve što želite i/ili kako želite da ljudi čine vama, tako (to) činite i vi njima!  U tome je bit, to jest sav zakon i proroci.

Usporedi s Mt.7:12 i Lk.6:31

„Ne varajte se; Bog se ne da ismjehivati!  Što tko sije, to će i žeti; tko sije u svoje tijelo, iz tijela će žeti propast, a tko sije u duh, iz duha će žeti život vječni.  Neka (vam) nam ne dodija činiti dobro, jer ćemo u svoje vrijeme žeti ako sada ne malakšemo.  Prema tome, dok imamo povoljnu priliku, činimo dobro svima“.

Gal.6:7-10