Osnove vjerovanja

Crkva

Istinska Crkva, je sagrađena na temelju Isusa Krista (1.Kor.3:11; Ef.2:20) i ona je Tijelo Kristovo.  Isus Krist je njen Poglavar i Glava Crkve (Ef.1:22-23; Kol.1:18).

Svaki vjernik rođen vodom i Duhom Svetim (Iv.3:4-6) i riječju Božjom (1.Pr.1:23) je sastavni dio Crkve – nanovo rođene djece Božje.

Svaki vjernik, to jest svaki član Crkve treba živjeti i odražavati svakodnevni istinski kršćanski život (Ef.5:27; Kol.1:22; Otk.21:27) i biti uključen u evangelizaciju i usavršavanje Tijela Kristova (Ef.4:11-13).

Ova univerzalna posvećena crkva je čista djevica – Zaručnica Kristova (2.Kor.1:1-2; Ef.5:26-27; Otk.21:9b,27).  Ona je nevjesta Kristova (2.Kor.11:2; Otk.19:7; 22:17).  Sam Isus je njen zaručnik (Iv.3:29; Mt.25:6).

Zaručnica – Crkva Kristova se sada priprema postati ženom Janjetovom (Otk.21:2), uskoro će se Krist ponovo vratiti i odvesti je na nebo i više nikada neće biti odvojena od svoga Gospoda (1.Sol.4:13-18).

Istinska Crkva najveću radost na zemlji pronalazi u poznavanju, ispunjavanju i izvršavanju Njegove volje, i na posljetku njena je najveća slava da On bude njezin Gospod (1.Iv3:1-3).

Istinska Crkva je odvojena za Njegovu pravdu, ispunjena Njegovom ljubavlju i Njegovim Duhom, posjeduje Njegov um, uvijek je zauzeta Njegovom službom, stalno gleda gore i čeka povratak onoga kojeg ljubi njena duša.

To je Crkva – zajednica za koju je Gospod Rekao „…sagradit ću Crkvu svoju i vrata pakla neće je nadvladati“. (Mt.16:18).