Osnove vjerovanja

Gospodnja večera

Gospodnju večeru je ustanovio sam Gospod, one večeri prije nego što je bio izdan (Lk.22:19; 1.Kor.11:23-34), ovaj spomen – obred nam pokazuje unatrag na Njegovu smrt na križu i pokazuje unaprijed na Njegov ponovni dolazak u oblacima i slavi.

Gospodnja večera je zapovijed našega Spasitelja i spomen na Njegovu smrt i uskrsnuće, ona je strogo ograničena samo za vjernike (1.Kor.11:27).

Novorođeni vjernik pristupa večeri Gospodnjoj nakon preispitivanja samoga sebe i svog života (1.Kor.11:28-29).  Kršćanin je upozoren da tko nedostojno jede i pije, „osudu svoju jede i pije ako u tome ne razabire Tijelo“ 1.Kor.11:29-32.

Vjernik blaguje elemente (kruh i vino) koje je On izabrao da simboliziraju Njegovo slomljeno tijelo i prolivenu krv, kao što piše „Uistinu, svaki put kad jedete ovaj kruh i pijete ovaj kalež navješćujete smrt Gospodnju dok on ne dođe“ 1.Kor.11:26.

Večera Gospodnja na taj način označava Kristov ulazak u nas, što u nama prouzrokuje posvećenje, ustrajnost, snagu i obnovljenje.  Usporedi s Iv.6:53-58 i 1.Kor.11:23-32.