Osnove vjerovanja

Služba i evangelizacija

Tekst pripremio: Benjamin Bobek

Krist kao glava Crkve (Ef.1:22-23), On potiče svoje tijelo – Crkvu, odnosno one koji su iskusili oslobođenje od grijeha, novo rođenje i svakodnevni kršćanski život da: evangelizira svijet – ne spašene, te da izgrađuje Crkvu – tijelo Kristovo (Ef.4:11-13).

Dužnost je ne samo pastora/svećenika i starješine da evangelizira ne spašene, već svakog istinskog vjernika da bude uključen u evangelizaciju svijeta, te da bude svjedočanstvo neobraćenima kako riječima, tako još više svojim kršćanskim životom.

Svaki vjernik treba biti svjestan da je njegov život najveće svjedočanstvo ne spašenomu svijetu.  Njegov život treba biti: živa poslanica (2.Kor.3:2), prizor svijetu, anđelima i ljudima (1.Kor.4:9), Kristov mio miris (2.Kor.2:16-16), sol (Mt.5:13), svjetlo (Mt.5:14-15) i putokaz koji vodi u život.

Velik je poziv za evangelizaciju, a još veća odgovornost svakog nanovo rođenog vjernika.  Stoga nastojimo da naš svakodnevni život bude svjedočanstvo i uzor, a „… kad se pojavi vrhovni pastir, primit ćete (ćemo)  neuveli vijenac –slavu“ (1.Pt.5:1-4).

Uistinu, ja se ne stidim Evanđelja, jer je ono sila Božja za spasenje svakomu vjerniku.

Poslanica Rimljanima 1:16

Bez sumnje govor o križu ludost je za one koji propadaju, a za nas koji se spasavamo sila je Božja.

1. Poslanica Korinćanima 1:18

Smjernice istinskog kršćanskog života

Smjernice istinskog kršćanskog života prvenstveno su namijenjene podučavanju novo obraćenika, ali i svim kršćanima kao podsjetnik praktičnih obveza i dužnosti svakodnevnog kršćanskog života.
Iako postoje mnoga različita mišljenja i kršćanski stavovi po pitanju i u smjeru kršćanskog života, ponašanja i vladanja, mi – Kristova pentekostna crkva smo ovim putem htjeli ponuditi biblijske smjernice za praktični kršćanski – Bogu ugodan – život.