Osnove vjerovanja

Vjerovanje – Dodatak A

Od samoga početka, Crkva je pokušala sastaviti i sažeti osnove vjerovanja, te u njima ukratko iznijeti ono što Crkva Gospoda Isusa Krista vjeruje i naučava.

Prvo nazivamo Apostolsko vjerovanje jer ono ukratko iznosi ono što su apostoli naučavali i vjerovali, a drugo Nicejsko – Carigradsko vjerovanje kako ga je 381. godine proglasio Prvi carigradski sabor, bez dodatka „Filioque“.

U ovom obliku u prihvaćamo Apostolsko i Nicejsko – Carigradsko vjerovanje.

Apostolsko vjerovanje

Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje.

I u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospoda našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan; sišao nad pakao; treći dan uskrsnuo od mrtvih; uzašao na nebesa, sjedi s desna Bogu Oca svemogućega; odonud će doći suditi žive i mrtve.

Vjerujem u Duha Svetoga, svetu Kristovu Crkvu, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni.  Amen.

Nicejsko – Carigradsko vjerovanje

Vjerujem u jednoga Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlja, svega vidljivoga i nevidljivoga.

I u jednoga Gospodina Isusa Krista, jedinorođenoga Sina Božjega.  Rođenog od Oca, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga.  Rođena, ne stvorena, istobitna s Ocem, po kome je sve stvoreno.  Koji je radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao s nebesa.  I utjelovio se po Duhu Svetom od Marije Djevice: i postao čovjekom.  Raspet također za nas: pod Poncijem Pilatom mučen i pokopan.  I uskrsnuo treći dan, po Svetom Pismu.  I uzašao na nebo: sjedi s desne Ocu.  I opet će doći u slavi suditi žive i mrtve, i njegovu kraljevstvu neće biti kraja.

I u Duha Svetoga, Gospodina i životvorca; koji silazi od Oca i Sina.  Koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi; koji je govorio po prorocima.

I u jednu svetu Kristovu i apostolsku Crkvu.

Ispovijedam jedno krštenje za oproštenje grijeha.  I iščekujem uskrsnuće mrtvih.  I život budućega vijeka.  Amen.