Poezije

Uskrs nekada i sada

Kada sam bila mala, dadoše mi

da ljubim Isusove slike svete;

ja sam ih ljubila, a nisam znala

da sam prevareno dijete.

 

Kada sam narasla

u košarici su mi obojena jaja dali

i rekli: donio ih zeko,

a Isusa nisu ni spominjali.

 

Nisu mi objasnili značaj Velikog petka

i zašto je na krizu umro Čovjek-Bog!

Da je Otac nebeski dao jedinog Sina,

zbog grijeha mog i tvog!

 

Da je Isus šutke išao popljuvan i šiban

pod teretom kriza.

Da su ga na Golgoti razapeli,

da bih ja bila Ocu nebeskom bliža.

 

Dok je tako viseći na krizu umirao,

uzeo je na sebe grijehe svijeta;

plativši svojim životom

za nas je otkup dao.

 

A onda je došao Uskrs!

Otac je uskrisio Sina

i tako potvrdio Njegovu žrtvu

sa svojih svetih visina.

 

Nebo je slavilo tada pobjedu

nad grijehom i tminom

sotona je savladan na Golgoti

u borbi s Božjim Sinom.

 

Skoro dvadeset stoljeća

krv sa Golgote zove

i onom tko se obrati, pere grijehe:

od grešnika stvara ljude nove!

 

U kakvoj sam bila tmini!

Ali danas to nisam više:

Isusova me krv oprala

i moje ime u knjizi života piše!

 

Vise ne ljubim mrtvu sliku,

niti se sila tame bojim:

ŽIVOG Isusa u srcu nosim:

pod zaštitom Njegove krvi stojim.

 

Želim da ostane tako!

Da živim život svet i čist,

jer je zbog mene umro i uskrsnuo,

ljubljeni Spasitelj, Isus Krist!

Heda Domitrović