Dječje pjesmice

Uski put

Reci meni, draga bako
ako Isusa ljubim jako,
hoću li i ja tada moći
k Isusu u nebo doći?

Kad Isusa ljubiš tako –
u nebo je doći lako!
Samo Uskim putom hodi,
jer taj put u nebo vodi!