Dječje pjesmice

Isus u srcu

Ja znam da je Isus
u mome srcu,
jer sam ga Njemu dao!
Za Isusa nisam premalen
On me je k sebi zvao.