Dječje pjesmice

Molitva

Mi molimo prije jela
da Gospod blagoslovi
svaki komad kruha.

Zahvaljujemo za hranu
koju naša mama kuha.