Dječje pjesmice

Dobri tata

Mislim da je Gospod
kao dobri tata.
On ne pravi razliku
između mene, seke i brata.

Kad’ smo dobri raduje se,
a zločeste kara blago,
ali svatko od nas znade
da je Božje dijete drago.