Dječje pjesmice

Moje srce

Još sam mala djevojčica
tate mame, bake, miljenica.

Tatu, mamu, baku, volim,
a Isusu se rado molim,
jer u Svetom pismu piše,
da nas Isus voli više!

Stog i ako sam još mala,
Isusu sam srce dala!