Smjernice

Kršćansko ponašanje

Kršćani se ponašaju umjereno i uzorno u svakom pogledu njihova života.  Oni su umjereni u ponašanju i suzdržavaju se od aktivnosti i stavova koji su protivni Biblijskoj nauci, ili koji dovode do ovisnosti ili ropstvu bilo kojega oblika.

Umjerenost

Jedan od temeljnih načela kršćanskog života je umjerenost i samokontrola (1.Kor.9:25; 2.Tim.2:4; Tit.1:8; 2:2-9; 1.Pt.5:4).  To je u Bibliji navedeno kao plod Duha (Gal.5:23).  Mi smo pozvani da živimo umjereno, blago, te da imamo uravnotežen život i ponašanje (Fil.4:5).

Božja Riječ nas uči da unutar našega srca i sadržaji naših misli trebaju biti svete, plemenite i čiste (Fil.4:8; Rim.13:3; 1.Sol.4:3-5); također i što se tiče našeg bijesa (Ef.4:26-27) i naše komunikacije (Mt.12:36; Ef.4:22,29; 5:3-4; Kol.3:8; Heb.12:1; Jak.1:21; 1.Pt.2:1).

Kršćanin se vježba u Božjoj disciplini i kontroli kako bi održao zajedništvo i silu Svetoga Duha u svom životu (1.Kor.9:27; 2.Pt.1:5-11).

Ponašanje

Biblija – Riječ Božja – nas jasno ući da smo pozvani da budemo osjetljivi na potrebe i osjećaje drugih, kao dokaz naše ljubavi prema njima (Mt.22:39-40; Rim.12:9-21; 13:10; Fil.2:3-5).

S vremena na vrijeme potrebno je preispitati svoje ponašanje i vladanje kako naš život ne bi bio, ili slučajno doveo do sablazni slabijih u vjeri (Rim.14:13-21; 1.Kor.8:9-13).

Ljubav

Temelj kršćanskog Bogu ugodnog života je život ljubavi, i to ljubavi bez pretvaranja, mrziti zlo a prianjati uz dobro (Rim.12:9).

Kršćanska dužnost je „Ljubite svoje neprijatelje!  Činite dobro onima koji vas mrze!  Blagoslivljajte one koji vas proklinju! Molite za one koji vas ogovaraju!“ Lk.6:27-28 (usporedi s Izl.23:4; Izr.25:21; Mt.5:44; Lk.23:34; Rim.12:20; 1.Kor.4:12)  „Kako želite da vama čine ljudi, tako i vi njima“ Lk.6:31 (usporedi s Mt.7:12).

„Ljubite svoje neprijatelje i molite za one koji vas progone, kako biste postali sinovi svoga Oca nebeskog….  Ako ljubite (samo) one koji vas ljube, kakvu ćete plaću imati?  Zar i carinici ne čine to isto?  Ako jedino svoju braću pozdravljate, što izvanredno činite?  Zar i pogani ne čine isto?  Dakle: budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski!“ Mt.5:44-48.

Sloboda od grijeha, ovisnost i/ili ropstva

Jedna od osnovnih prednosti naše slobode u Kristu Isusu, je život u istini, život koji dovodi do oslobođenja od vlasti grijeha i negativnih sila (Iv.8:32-36; Rim.6:14,18; 8:2).  Pozvani smo u toj slobodi živjeti i ne dati se ponovo uvesti u jaram ropstva (Gal.5:1; 1.Pt.2:16).

Dakle, kršćanin se treba i mora suzdržavati od svih ovisnosti i negativnih navika. Na primjer, ovisnosti o duhanu, alkoholu, drogi i tomu sličnim ovisnostima, Moramo biti svjesni da te ovisnosti formiraju i mijenjaju čovjekovo raspoloženje, ali i karakter, pa tako negativno utječu i na živote svojih bližnjih. Bog čovjeku nije namijenio život u ropstvu tih i sličnih ovisnosti, već mu je namijenio slobodu u i kroz Isusa Krista.

Kršćani se suzdržavaju od bilo koje aktivnosti (kao što su kockanje ili proždrljivost) koja onečišćuje tijelo (bilo bludnošću, preljubom, pijanstvom, pušenjem, drogiranjem…).  Kršćaninovo tijelo jeste i treba biti hram Božji, jer prethodno navedeno zarobljava čovjekov duh koji u Kristu treba biti slobodan (Izr.20:1; 23:20-35;  Iz.5:11,22; 28:7: Lk.21:34; 1.Kor.3:17; 5:11; 6:10; 2. Kor.7:1; Gal.5:19-21; Ef.5:18; Jak.1:21; Otk:21:8; 22:15).

Sve se ovo i izdaleka vidi (mogli bi reći i iz aviona), ali prije svega treba pripaziti i na naš unutarnji život i skrivene grijehe, propuste i karakterne mane – crte koje su u suprotnosti s Božjom voljom (Heb.12:14-16; Otk.21:27).