Smjernice

Doktrinarne obveze

Na samome početku najužih smjernica i praktičnih obveza istinskog života, spomenuli bismo doktrinarne obaveze, jer su one temelj za uspješan i blagoslovljen kršćanski život, život po Božjoj volji.

Slijedeće navedene doktrinarne obveze predstavljaju srž našega vjerovanja kao što je navedeno u Bibliji – Svetom Pismu.  One su temeljne obveze svakog istinskog kršćanskog života.  Bez njenih primjena kršćanin ne može imati ispunjen, blagoslovljen i sretan život.  Također, ako ne sa živi s tim obvezama on ne može biti u zajedništvu s Gospodom sada, a i ne može se nadati svijetloj budućnosti – vječnom zajedništvu s Bogom.

Natuknice doktrinarnih obveza:

• Živa vjera u Boga (Dj.14:9; 15:9; 26:18; Rim.4:18-22; 5:1; 10:9-10; 11:20; Gal.3:2,5,14; Ef.2:8; Heb.11:1,6; Jak.2:18,26; 5:15; 1.Pt.1:5; 1.Iv.5:4; Jd.1:3)

• Pokajanje i obraćenje (Mk.1:15; Lk.13:3; Dj.2:38; 3:19)

• Opravdanje (Rim. 3:20,28; 5:1; 8:3; Gal.2:16; 3:11; Ef.2:9,13; Tit.3:5,7)

• Novo rođenje (Iv.3:3,5; Tit.3:5; Jak.1:18; 1.Pt.1:23; 1.Iv.3:9)

• Posvećenje (Rim.5:2; 1.Kor.1:30; 1.Sol.4:3; Heb.13:12)

• Svet i posvećen život (Lk.1:75; 1.Sol.4:7; Heb.12:14)

• Vodeno krštenje (Mt.28:19; Mk.1:9-10; 16:15; Lk.3:21; Iv.3:22-23; 8:36-38; 10:47)

• Krštenje Svetim Duhom – dolazi nakon očišćenja i daje snagu za život po volji Božjoj i službu za Boga  (Mt.3:11; Lk.24:49,53; 14:26; 15:26; 16:7; Dj.1:4-8)

• Govorenje u jezicima koje daje Sveti Duh je početni dokaz o krštenju u Duhu Svetom (Iv.15:26; Dj.2:4; 10:44-46; 19:1-7)

• Duhovni darovi (1.Korinćanima 12 i 14 poglavlje)

• Plod Duha (Iv.15:16; Rim.6:22; Gal.5:22-23; Ef.5:9; Fil.1:11)

• Crkva (Izl.19:5-6; Dj.1:8; 2:42-47; 9:31; 20:28; Rim.12:4-5; 1.Kor.3:8-9,16-17; 12:5-6,12-31; 2.Kor.6:6-18; Gal.3:26-28; Ef.1:17,22-23; 2:19-22; 3:9,21; 4:4-6; 5:23-31; Kol.1:12-15,18; Fil.3:10; 1.Tim.3:14-15; Heb.2:12; 10:24-25; 1.Pt.2:9; 1.Iv.1:6-7; Otk.21:2,9; 22:17)

• Večera Gospodnja je predviđena za sve koji su izmireni s Bogom, krstili se biblijskim krštenjem, doživjeli oproštenje i oslobođenje od grijeha, te nanovo rođenje. (Mt.26:26-29; Mk.14:22-25; Lk.22:17-20; 1.Kor.11:23-32)

• Znakovi koji prate vjernike (Mk.16:17-20; Rim.15:18-19; Heb.2:4)

• Božansko iscjeljenje (Ps.103:3; Iz.53:4-5; Mt.8:17; Jak.5:14-16; 1.Pt.2:24)

• Desetak i dobrovoljni prilozi (Post.14:18-20; 28:20-22; Mal.1:14; 3:8-10; Lk.11:42; 1.Kor.16:2; 2.kor.9:6-9; Heb.7:1-21)

• Drugi Kristov dolazak

a) Prvo će uskrsnuti oni koji su umrli u Kristu, zatim će živi biti preobraženi u tren oka i zajedno odneseni u zrak, u susret Gospodinu (1.Kor.15:52; 1.Sol.4:15-17; 2.Sol.2:1)

b) Drugo, vladat će na zemlji s Kristom tisuću godina (Zah.14:4; 1.Sol.4:14; 2.Sol.1:7-10; Jd.1:14-15; Otk.5:10; 19:11-21; 20:4-6)

• Uskrsnuće (Iv.5:28-29; Dj.24:15; Otk.20:5-6)

a) Prvo uskrsnuće – uskrsnuće za vječni život, samo za pravednike, to jest obraćene, oslobođene grijeha i nanovo rođene grešnike (Mt.25:46; Lk.18:30; Iv.10:28; Rim.6:22; 1.Iv.5:11-13)

b) Drugo uskrsnuće – uskrsnuće za vječnu kaznu.  To je uskrsnuće svih grešnih, bezbožnih i nevjernih ljudi (tisuću godina nakon prvog uskrsnuća, tada će uskrsnuti svi) koji nisu imali udjel u prvom uskrsnuću.  Oni nemaju mogućnosti oslobođenja niti konačnog uništenja, već ih čekaju vječne muke (Mt.25:41-46; Mk.3:29; 2.Sol.1:8-9; Otk.20:10-15; 21:8; 22:15)