O Bibliji

Kršćanin i Starozavjetni zakon

Čitajući Bibliju, što znači Stari i Novi Zavjet, mnogi postavljaju pitanje, da li kršćani moraju poštivati Starozavjetni zakon?” Kada znamo mjesto i vrijeme, tada znamo i kome je taj Zakon namijenjen, odnosno postaje jasno da je namijenjen Izraelcima, a ne kršćanima. Zakon je dat Izraelcima da bi (Više…)

Saznajte više

Tko je Sveti Duh?

Postoje mnoga pogrešna shvaćanja identiteta Svetog Duha. Neki shvaćaju Svetog Duha kao mističnu silu. Drugi ga shvaćaju kao neosobnu silu koju Bog omogućava Kristovim sljedbenicima. Što Biblija kaže o identitetu Svetog Duha? Jednostavno rečeno, Biblija kaže da je Sveti Duh Bog. Biblija kaže da je Sveti Duh Bog. Također, ona kaže da je Sveti Duh Osoba, Biće sa svojim umom, osjećajima i voljom.

Saznajte više

Božje ime

”Ne uzimaj uzalud imena Jahve, Boga svoga, jer Jahve ne oprašta onome koji uzalud izgovara ime njegovo.” Treća zapovijed zabranjuje krivo korištenje Božjeg imena. Božje ime se krivo koristilo u magiji, lažnim proročanstvima i zakletvama. Jahve o sebi govori u Starom Zavjetu u prvom i trećem licu (Više…)

Saznajte više

Apokrifne knjige, mise zadušnice i čistilište

Apokrifne knjige su knjige koje ne prihvaćaju niti Židovi (koji su pisali Stari zavjet) niti protestanti. Židovi i protestanti zato jer su smatrali da nisu dio Božjeg djela, već odmetnutih svećenika. Prihvaća ih jedino Katolička i pravoslavna crkva. Na primjer Katolička crkva prihvaća 1. i 2. knjigu (Više…)

Saznajte više

Pisci Novog zavjeta

MATEJ apostol i evanđelist “Kad Isus pođe odatle dalje, opazi čovjeka imenom Matej gdje sjedi u carinarnici te mu reče: ‘Hajde za mnom!’ On ustade i pođe za njim. Kad je poslije toga Isus sjedio za stolom u njegovoj kući, dođoše mnogi carinici i grešnici te sjedoše (Više…)

Saznajte više

Novozavjetni kanon i jezik Biblije

Novozavjetni kanon Danas se NZ dijeli na 3 dijela: povijesne, poučne, te jednu proročku knjigu. Povijesne su knjige Evanđelja i Djela apostolska, poučne su Poslanice, dok je Otkrivenje jedina proročka knjiga. Sama Evanđelja, prije no što su bila zapisana, više su desetljeća propovijedana  prema vjerovjesničkim potrebama. Evanđelja (Više…)

Saznajte više

O Bibliji

Mogu za sebe reći: Bio sam nesretan, bez mira, bez nade, do dana kad sam upoznao i iskušao čudesnu snagu ove knjige – Biblije. Ona je prosvijetlila i rasvijetlila moje misli, stavove i promijenila moj život. Oslobodila me grijeha, a mir Božji je ušao u moje srce, u moj život i moj dom…”

Saznajte više