Dokumentacija

Obiteljski zakon

NN 116/03, 17/04, 136/04, 107/07, 57/11, 61/11 Prvi dio UVODNE ODREDBE Članak 1. Ovim se Zakonom uređuje brak, odnosi roditelja i djece, posvojenje, skrbništvo, učinci izvanbračne zajednice žene i muškarca, te postupci nadležnih tijela u svezi s obiteljskim odnosima i skrbništvom. Članak 2. Uređenje obiteljskih odnosa temelji (Više…)

Saznajte više

Ugovor s državom

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 3112 Vlada Republike Hrvatske, na temelju članka 9. stavka 1. Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica (»Narodne novine« broj 83/02, u daljnjem tekstu: Zakon) i Evanđeoska (Pentekostna) crkva u Republici Hrvatskoj, Kršćanska adventistička crkva u Republici Hrvatskoj i Savez baptističkih crkava u Republici Hrvatskoj (Više…)

Saznajte više

Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica

I. TEMELJNE ODREDBE Članak 1. Crkva ili vjerska zajednica drukčijeg naziva (u daljnjem tekstu: vjerska zajednica) u smislu ovoga Zakona je zajednica fizičkih osoba koje ostvaruju slobodu vjeroispovjedi jednakim javnim obavljanjem vjerskih obreda i drugim očitovanjima svoje vjere (u daljnjem tekstu: vjernici) upisana u Evidenciju vjerskih zajednica (Više…)

Saznajte više

Statut KPC

KRISTOVA PENTEKOSTA CRKVA _________ STATUT Članak 1. KRISTOVA PENTEKOSTNA CRKVA __________ (u daljnjem tekstu Pentekostna crkva) svoj život, nauk i djelovanje temelji na Bibliji. Članak 2. Pentekostna crkva je samostalna u pogledu uprave i djelovanja, poštuje državne vlasti i tolerantna je prema svačijem vjerskom uvjerenju. Članak 3. (Više…)

Saznajte više

Statut Saveza KPC u RH

SAVEZ KRISTOVIH PENTEKOSTNIH CRKAVA U REPUBLICI HRVATSKOJ STATUT Clanak 1. Savez Kristovih pentekostnih crkava u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu  SKPCRH) svoj život, nauk i djelovanje temelji na Bibliji. Clanak 2. SKPCRH je samostalan u pogledu uprave i djelovanja, poštuje državne vlasti i tolerantan je prema svačijem (Više…)

Saznajte više